זוהר מאור: ועד בעלי המוסר

ועד בעלי המוסר: פגישה ראשונה

זוהר מאור • ט"ו טבת תשע"ח

ועד בעלי המוסר: שורשים פוסט-סטרוקטורליסטיים בתורת רבי ירוחם ממיר

זוהר מאור • אייר תשע"ח
עיון בתורתו רבי ירוחם ממיר מגלה תובנות מפתיעות המתכתבות עם ההגות העכשווית.

ועד בעלי המוסר: נתינת התורה על פי רבי ירוחם ממיר

זוהר מאור • אייר תשע"ח
שיעור בתורתו של רבי ירוחם ממיר, לקראת חג השבועות.

ועד בעלי המוסר: אגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר

זוהר מאור • חורף תשע"ח
עיון באגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר - 'אחד הוא החוטא והנענש'.

ועד בעלי המוסר: האם ניתן להשתנות?

 • חורף תשע"ח
עיון בתורתו של רבי ירוחם ממיר, על היכולת להשתנות ועל מקומו של הנס.

ועד בעלי המוסר: שנאת עוול

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: מידת הדין אצל ר' ירוחם ממיר

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: גישת המוסר של בעל התניא

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: גישת המוסר של רבי ישראל סלנטר

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: גישת המנוחה אצל בעלי המוסר

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: נושא בעול עם חברו א

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: נושא בעול עם חברו ב

זוהר מאור • חורף תשע"ח

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435