זוהר מאור: לטפס על קיר חלק

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
דיבורי סיום - ההלכה בעולמנו: אתגרים ומחירים

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
כלליות ופרטיות במצוות - חזון הלכתי בתורת הרב קוק - אורי פש

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
א - השלמת הדיון על בובר וההלכה.ב - פרויד ויחסו להלכה - בנימין חסון.

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
בובר על ההלכה

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
הלכה ואגדה של ביאליק - ציונות והלכה - אבישי שטכלברג

לטפס על קיר חלק

ד"ר מעוז כהנא • תשע"ד
פנומנלוגיה של ההלכה

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
חילון יהודי ושאלת ההלכה

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
הלכה מתחדשת - קונסרבטיבים והתנועה המסורתית - מיכאל מרקס

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
מצוקות הדת עם צמיחת ההשכלה - התנועה הרפורמית - תומר יהוד

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
אתגריה המיוחדים של ההלכה בעת החדשה; פתיחה וקריאה ב"מאמר תיאולוגי מדיני" של שפינוזה וב"ירושלים" של מנדלסון - שיעור 23

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
המגיד ממעזריטש - משל האב והבן - שיעור 22

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
דיאלקטיקה פרדוקסאלית - מבוא להלכה בראי חסידות חב"ד - רולי בלפר - שיעור 21