זוהר מאור: רבי נחמן והרמב”ם

ר' נחמן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 19

ר' נחמן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 18

ר' נחמן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 17

ר' נחמן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 16 - ראשון בזמן קיץ.

ר' נחמן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 15 בזמן חורף.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 14 בזמן חורף.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 13 בזמן חורף.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 12 בזמן חורף.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור 11 בזמן חורף.

רבי נחמן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור עשירי בזמן חורף.

רבי נחמן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור תשיעי בזמן חורף.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור שמיני בזמן חורף.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435