זוהר מאור: רבי נחמן והרמב"ם

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור שביעי בזמן חורף. המשך נושא הדמיון.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור שישי בזמן חורף. נושא הדמיון.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור חמישי בזמן חורף. סוף נושא הנס והטבע, ותחילת נושא הדמיון.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור רביעי בזמן חורף.

ר"ן ורמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור שלישי בזמן חורף. על היחס לגלגולים ולאחדות החומר ההיולי.

ר"ן ורמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
על גישת הרמב"ם לנס ולטבע,מו"נ ב', כ"ז-כ"ט. שיעור שני בזמן חורף.

ר"ן ורמב"ם

זוהר מאור • תש"ע
שיעור ראשון בזמן חורף, המשך מזמן אלול תשס"ט.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תשס"ט
שיעור נוסף בסדרת השיעורים. בשיעור נראה כיצד ר"ן מתקרב לרציונליסטיות של הרמב"ם, או שאולי לא.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תשס"ט
על המפגש ועל הבדלי הגישות בין מורה הנבוכים לבין ליקוטי מוהר"ן. שיעור נוסף בסדרה.

ר"ן והרמב"ם

זוהר מאור • תשס"ט
על המפגש ועל הבדלי הגישות בין מורה הנבוכים לבין ליקוטי מוהר"ן.

רבינו נחמן והרמב"ם היפגשו?

זוהר מאור • תשס"ט
שני שמות שבד"כ באים רק כצמד ניגודים מתגלים כדעות המגיבות ואולי אף משיקות אחת לשנייה.שיעור ראשון.