חבורת המשפחה

המשפחה בזוהר

אבישר הר שפי • אדר א תשע"ו
על מקומה של המשפחה בספר הזוהר.

המשפחה ברמב"ם

דודי כהן • שבט תשע"ו
שיעור על תפיסת המשפחה של הרמב"ם.

המשפחה בתפיסה העממית

זוהר מאור • א' אדר א תשע"ו
שיעור על תפיסת המשפחה במקורות לא-תורניים בימי הביניים. עיון בסיפור מרתק על איש שהתחתן עם שדה, ומקורות נוספים.

המשפחה המודרנית

זוהר מאור • כ"א אדר א תשע"ו
שיעור על השינויים בתפיסת המשפחה בעידן המודרני - השפעת הנאורות, המהפכה התעשייתית ועליית כוחה של המדינה.

המשפחה בכתבי הרש"ר הירש

אלעד שרייר • כ"ח אדר א תשע"ו
עיון בתפיסותיו של הרש"ר הירש על איש, אשה ומשפחה, בעקבות השפעת ערכי הנאורות.

נישואין אזרחיים

זוהר מאור • אדר ב תשע"ו
עיון בגישתם של הפוסקים להלאמת וחילון המשפחה במדינה המודרנית.

פירוק המשפחה - ניטשה, קפקא ורבי נחמן

זוהר מאור • אייר תשע"ו
עיון בקטעים של ניטשה, בסיפורים של קפקא ובתורות של רבי נחמן, ודיון על משבר המשפחה בעידן המודרני.

המשפחה ב'מי השלוח'

זוהר מאור • אייר תשע"ו
עיון בתפיסת המשפחה העולה מכמה תורות של האדמו"ר מאיזביצא.

המשפחה בחסידות

זוהר מאור • אדר ב תשע"ו
על תפיסת המשפחה בחסידות - המתח בין חיי המשפחה לבין עבודת השם, והדגש על חברת הגברים.

הפמיניזם

זוהר מאור • אייר תשע"ו
דיון על השפעת הפמיניזם על המשפחה בימינו, ועיון בקטע מתוך ספרה החלוצי של מרי וולסטונקרופט 'הגנה על זכויות האישה'.

זרמים בפמיניזם - דיון נוסף

זוהר מאור • סיוון תשע"ו
דיון בעקבות שיעורה של אוריה מבורך על זרמים בפמיניזם ועל הניגודים המעצבים את תפיסת עולמנו.

זרמים בפמיניזם

אוריה מבורך • אייר תשע"ו
שיעור על הזרמים השונים בפמיניזם, ועל השפעתה של הבניה חברתית ועל האופן שבו מעצב הניגוד בין גברים לנשים את תפיסת העולם.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435