חבורת הקהילה

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 6 - סיכום המפגשים עד כה, איסוף המודלים הקהילתיים שהוצגו ודיון סביב קהילה ויחסים בינאישיים בימינו

חבורת הקהילה

ד"ר רולי בלפר • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 5 - בין היחיד לחבורה בתורות הסוד ובכלל. ד"ר רולי בלפר, אונ' בר אילן

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 4 - הקהילה ברמב"ם. מנחה צביקה עשהאל

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 3 - המשך עיסוק בחז"ל. מנחה יאיר ברלין

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 2 - הכתות בתקופת חז"ל, מנחה ארי סילברמן

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 1 - הקהילה בחז"ל, מנחה אלי רוזנפלד

חבורת הקהילה

הרב נעם סמט • תשע''ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 7 - עיסוק בקהילת ימי הביניים תוך התבוננות בשו"ת ובהלכה

חבורת הקהילה

זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 8-עוד על אופי הקהילתיות בימה"ב, ובעיקר על התפרקות הקהילה והקהילתיות עקב המעבר ממדינה פאודלית למ...

חבורת הקהילה

ד''ר זוהר מאור • תשע''ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 9 - בעקבות מנדלסון ו'קב הישר'

חבורת הקהילה

ד''ר זהר מאור • תשע''ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 10 - הקהילה ברב נחמן. מנחה מודי רוטנברג

חבורת הקהילה - ציונות

ד"ר זהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 11 - על הקהילה בראשית הציונות, בעיקר בקרב הסוציאליסטים בתנועת השומר הצעיר.

חבורת הקהילה - פיאסצנה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 12 - על תפיסת הקהילה של האדמו"ר מפיאסצנה. מנחה - איתם בר תקוה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435