איתן אברמוביץ: חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר תשע”ו

כתבי הרב שג"ר 1: תשובה ומועקה

איתן אברמוביץ • ג אלול תשע"ה
עיון בדרשה 'חרדת הימים הנוראים' מהספר 'על כפות המנעול'. על המועקה המלווה את ימי התשובה, ועל הדרכים השונות לעבוד את עבודת הימים האלו באמצעותה.

כתבי הרב שג"ר 2: התשובה - עולם הבא

איתן אברמוביץ' • י' באלול תשע"ה
לימוד של הדרשה 'התשובה - עולם הבא' משנת תשמ"ט, מתוך הספר 'זיכרון ליום ראשון'. הרב שג"ר מהלך בין המושגים עולם הזה - עולם הבא, זיכרון, פיוס, פקידה ו...

כתבי הרב שג"ר 3: עד יום מותו אחכה לו

איתן אברמוביץ' • י"ז באלול תשע"ה
עיון במאמר 'עד יום מותו אחכה לו - מקריות מוחלטת', מתוך הספר 'שובי נפשי - חסד או חירות'. הרב שג"ר מתבונן בפרק ג' מהלכות תשובה לרמב"ם ומציע קריאה חדש...

כתבי הרב שג"ר 4: להאמין באמונה של האחר

איתן אברמוביץ • כד אלול תשע"ה
עיון בדרשה של הרב שג"ר על המעבר מהימים הנוראים לחג הסוכות. על ייחוד ה' הכרוך בבדידות ועל היציאה ממנו אל האמונה המשותפת, התובעת אמון מוחלט באחר.

כתבי הרב שג"ר 5: החכם והחסיד

איתן אברמוביץ • ב חשוון תשע"ו
פתיחה לסדרה בנושא 'הרב שג"ר כרמב"מיסט' - עיון בדרשה 'חכמה וסכלות' מהספר 'בצל האמונה'. על שמחת החכם והשמחה הדתית, ועל חכמה ורצון לפי הרמב"ם.

כתבי הרב שג"ר 6: התלמוד לפי הרמב"ם

איתן אברמוביץ • ט חשוון תשע"ו
עיון במאמר 'תלמוד תורה לנשים בשיטת הרמב"ם', המתמקד במשמעותו ותכליתו של לימוד הגמרא לפי הרמב"ם, ונוגע בשאלות על חכמה ודבקות, לימוד ומעשה.

כתבי הרב שג"ר 7: היסטוריה ומשיחיות לפי הרמב"ם

איתן אברמוביץ' • ט"ז חשון תשע"ו
עיון בדרשה 'היסטוריה ומשיחיות לפי הרמב"ם' מהספר נהלך ברג"ש. הרב שג"ר מעיין במבנה פרקים י"א-י"ב בהלכות מלכים לרמב"ם, ברעיון שבסידור ההלכות, ובמשמע...

כתבי הרב שג"ר 13: תינוק שנשבה

איתן אברמוביץ • ה' טבת תשע"ו
לימוד מאמר של הרב שג"ר על תפיסת הרמב"ם לגבי תינוק שנשבה: המתח בין יהדות ואוניברסליות, קנאות וסובלנות, כפי שהוא מתבטא ביחס לציבור החילוני.

כתבי הרב שג"ר 10: אמונה וברית חלק א'

איתן אברמוביץ' • ז' כסלו תשע"ו
שיעור ראשון על המאמר 'הגיור - אמונה וברית', מתוך הספר 'זאת בריתי'.

כתבי הרב שג"ר 11: אמונה וברית חלק ב'

איתן אברמוביץ' • י"ד כסלו תשע"ו
שיעור שני על המאמר 'הגיור - אמונה וברית', מתוך הספר 'זאת בריתי'.

כתבי הרב שג"ר 12: פרסום הנס

 • 
עיון בדרשה 'פרסום הנס' מתוך הספר 'להאיר את הפתחים', ודיון בתפיסתו של הרמב"ם על הנס והאמונה.

כתבי הרב שג"ר 15: הרב שג"ר כמתרגם

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו
פתיחה לסדרת שיעורים על הרב שג"ר כמתרגם בין השפה הדתית לשפות אחרות. עיון בתפיסת התרגום העולה מכתביו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435