איתן אברמוביץ: חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר תשע”ו

כתבי הרב שג"ר 18: אקזיסטנציאליזם דתי ואתיאיסטי

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו
עיון בכתבי רוזנצווייג וסארטר על מנת להבחין בין זרמים שונים בהגות האקזיסטנציאליסטית, ולמקם את הרב שג"ר ביחס אליהם.

כתבי הרב שג"ר 16: אקזיסטנציאליזם וממשות

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו
פתיחה לעיון בצד האקזיסטנציאליסטי של הרב שג"ר. על אופייה של הגות זו ועל מקומה בעולמו של הרב שג"ר.

כתבי הרב שג"ר 20: אקזיסטנציאליזם וחג הפורים

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו
עיון בכמה מדרשות הפורים של הרב שג"ר, כתרגום של ההגות האקזיסטנציאליסטית.

כתבי הרב שג"ר 21: מרד וחסד

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו
עיון בדרשה של הרב שג"ר על רבנו בחיי ואלבר קאמי, על יאוש, כפירה ואמונה.

כתבי הרב שג"ר 22: מוות ואמונה

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו
עיון בדבריו של הרב שג"ר על העמידה מול המוות והישארות הנפש, בהשוואה להגות האקזיסטנציאליסטית בנושא.

כתבי הרב שג"ר 25: ליל הסדר והעברת המסורת

איתן אברמוביץ • אדר תשע"ו
עיון בדרשות של הרב שג"ר על אופייה של המסורת היהודית המתבטא בליל הסדר, והשוואתה לתפיסות אקזיסטנציאליסטית ופוסטמודרניות.

כתבי הרב שג"ר 26: מבוא לפוסטמודרניזם

איתן אברמוביץ • אייר תשע"ו
פתיחה לסדרת שיעורים על הפוסטמודרניזם של הרב שג"ר. עיון בפרק 'יהדות ופוסטמודרניזם' מהספר 'לוחות ושברי לוחות'.

כתבי הרב שג"ר 27: אירוניה ופוסטמודרניזם

איתן אברמוביץ • אייר תשע"ו
עיון בקטעים מספרו של ריצ'רד רורטי, 'קונטינגנטיות, אירוניה וסולידריות', על אמת ויצירתיות בתפיסה פוסטמודרנית.

כתבי הרב שג"ר 31: פוסטמודרניזם וביקורת החוק

איתן אברמוביץ • תמוז תשע"ו
עיון בדרשות לפורים וליום העצמאות שכתב הרב שג"ר בחודשים שקדמו לביצוע תכנית ההתנתקות. על הניגוד שבין החוק לאהבה, הארץ והמדינה.

כתבי הרב שג"ר 30: אילמות ושתיקה

איתן אברמוביץ • סיוון תשע"ו
עיון בדרשה של הרב שג"ר ליום השואה. על אופייו של המפגש עם חוסר המשמעות, ועל הפנים הלא אנושיות של האין הפוסטמודרני.

כתבי הרב שג"ר 29: תפילת רבי נחמן ותפילת דרידה

איתן אברמוביץ • סיוון תשע"ו
עיון בדרשות של רבי נחמן על תפילה לנוכח הרהורי כפירה, החלל הפנוי והאין הפוסטמודרני.

כתבי הרב שג"ר 28: התחדשות וריבוי עולמות

איתן אברמוביץ • סיוון תשע"ו
עיון בשתי דרשות מתוך הספר 'שארית האמונה': על מדע בדיוני ומיסטיקה, מעשה מבטחון והמטריקס.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435