מאמרים ושיעורים בספר במדבר

עוצם עיניו מדעת עליון

אורי דוד שוק • 
היחס השלילי של חז"ל לבלעם זועק דרשני משום שמקריאה פשטנית של הפסוקים עולה שבלעם הולך בתלם והולך והולך. שיח לשבת בלק.

הדבר היחיד

משה שריאל • תשע"ב
עיון קצרצר בפרשת נדרים ובשני רעיונות מרכזיים בו. שיח לשבת מטות מסעי.

תורת הייחוסים

משה שריאל • 
בין השבטים והקב"ה מתקיים דיון מורכב בייחוסו של פנחס - האם מדובר בעוד ביקורת חז"לית על תפיסת האדם כנוף משפחתו? שיח לשבת פנחס.

החטא הדטרמיניסטי

אסף ויצמן • 
העיסוק הרב בחטאו של משה והניסיון להגדירה בתוך הפרשה הזו ואחרות גורם לנו, לפעמים, לקהות חושים ביחס לסיפור - כמה הוא טראגי. שיח לשבת חוקת.

ביקורת פתע

אורי דוד שוק • תשע"ב
משה נתקל בביקורת קשה מצד קורח, דתן ואבירם. כיצד הוא מגיב? ומה היחס בין כל זה אלינו? שיח לשבת קורח - על משה שמצוי לפתע עמוק בביקורת.

ראשונים כמלאכים - דרוש קצר על מצוות ציצית

יונתן גרינבוים • תשע"ב
מגוון גדול ועשיר של רעיונות נאמרו במצוות ציצית. אבקש להוסיף הערה משלי, ולצבוע קצת מחדש את אופי המצווה, על רקע עיון בפסוקים ובהקשרם. שיח לשבת שלח.

טמאי נפש, בעלי סמכות

צבי ויינגרטן • תשע"ב
חז"ל נחלקו בניסיון לחשוף מיהם טמאי הנפש המבקשים אפשרות להקריב את קרבן הפסח. באיזו סמכות חכמים מגלים את הנסתרות - ומחדשים הלכות? שיח לשבת בהעלותך.

אמרות ה' אמרות טהורות

משה שריאל • תשע"ב
המון טיפוסים יש בפרשת נשא: לווים, מצורעים, כהנים, נשיאים, נשים סוטות ונזירים - אבל מה הקשר ביניהם? ומה זה מלמד אותנו על עצמנו? שיח לשבת נשא

אף אחד לא סופר אותי?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
מספרים, מספרים, כל כך הרבה מספרים ומה למדנו מכל זה - לא על יחסי הקב"ה וישראל אלא על יחסי העם ומנהיגיו, האדם ואלוהיו. שיח לשבת במדבר.

לעמוד לבד

טובאל אונסדורפר • תשע"א
על רקע קריאותיו לשיוויון בין כולם, נופל קורח לתהומות, אך דווקא הוא ביומו האחרון מלמד אותנו מהי תפילה במניין. פרדוקס - אולי. שיח לשבת קורח.

העולם כקיים באמת

ישראל אורי מייטליס • תשע"א
האקוסמיזם הוא פיתוי קורץ לכל מי שמאמין שבאמת באמת אין עוד מלבדו. אך מעשה המרגלים, המוגדר כחטא, מוכיח שלא כל כך קלה דרכנו. שיח לשבת שלח.

מציאות אטומה ורצון שקוף

אורי דוד שוק • תשע"א
האם המצוות, ניתנות לקיום בכל צורה שהיא? האם ניתן לקיימם ללא מחויבות פנימית עמוקה? נרות המנורה כאופציה דתית מלהיבה. שיח לשבת בהעלותך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435