מאמרים ושיעורים בספר במדבר

עוצם עיניו מדעת עליון

אורי דוד שוק • 
היחס השלילי של חז"ל לבלעם זועק דרשני משום שמקריאה פשטנית של הפסוקים עולה שבלעם הולך בתלם והולך והולך. שיח לשבת בלק.

החטא הדטרמיניסטי

אסף ויצמן • 
העיסוק הרב בחטאו של משה והניסיון להגדירה בתוך הפרשה הזו ואחרות גורם לנו, לפעמים, לקהות חושים ביחס לסיפור - כמה הוא טראגי. שיח לשבת חוקת.

ביקורת פתע

אורי דוד שוק • תשע"ב
משה נתקל בביקורת קשה מצד קורח, דתן ואבירם. כיצד הוא מגיב? ומה היחס בין כל זה אלינו? שיח לשבת קורח - על משה שמצוי לפתע עמוק בביקורת.

הדבר היחיד

משה שריאל • תשע"ב
עיון קצרצר בפרשת נדרים ובשני רעיונות מרכזיים בו. שיח לשבת מטות מסעי.

תורת הייחוסים

משה שריאל • 
בין השבטים והקב"ה מתקיים דיון מורכב בייחוסו של פנחס - האם מדובר בעוד ביקורת חז"לית על תפיסת האדם כנוף משפחתו? שיח לשבת פנחס.

ראשונים כמלאכים - דרוש קצר על מצוות ציצית

יונתן גרינבוים • תשע"ב
מגוון גדול ועשיר של רעיונות נאמרו במצוות ציצית. אבקש להוסיף הערה משלי, ולצבוע קצת מחדש את אופי המצווה, על רקע עיון בפסוקים ובהקשרם. שיח לשבת שלח.

טמאי נפש, בעלי סמכות

צבי ויינגרטן • תשע"ב
חז"ל נחלקו בניסיון לחשוף מיהם טמאי הנפש המבקשים אפשרות להקריב את קרבן הפסח. באיזו סמכות חכמים מגלים את הנסתרות - ומחדשים הלכות? שיח לשבת בהעלותך.

אמרות ה' אמרות טהורות

משה שריאל • תשע"ב
המון טיפוסים יש בפרשת נשא: לווים, מצורעים, כהנים, נשיאים, נשים סוטות ונזירים - אבל מה הקשר ביניהם? ומה זה מלמד אותנו על עצמנו? שיח לשבת נשא

אף אחד לא סופר אותי?

צבי ויינגרטן • תשע"ב
מספרים, מספרים, כל כך הרבה מספרים ומה למדנו מכל זה - לא על יחסי הקב"ה וישראל אלא על יחסי העם ומנהיגיו, האדם ואלוהיו. שיח לשבת במדבר.

מסע החיים

יונתן גרינבוים • תשע"א
עיון בפרשת מסעות בני ישראל במדבר. מתחילתו של ספר במדבר ישנו תהליך כפול ומרובע של מסע, לימוד, מלחמה ומנוחה. שיח לשבת מסעי.

שתי גדות לירדן

חיים יחזקאל ברונשטיין • תשע"א
עיון בשיחת בני גד וראובן עם משה והמעבר משיחת זהות להפנמה. שיח לשבת מטות.

מים ראשונים ומים אחרונים

צבי ויינגרטן • תשע"א
דיון שהוא גם זיכרון של שיעור מדרש משנים קדמוניות. על זהות דתית, מוסריות והפער ביניהם בשעות של שמד ובשעות של פוסטמודרניזם. שיח לשבת בלק

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435