הרב אלחנן ניר: קריאה בספר שמואל

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 25

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 24

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 23

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב - שיעור 22

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 21

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 20

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 19

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 18

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 17

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 16

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 15

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 14

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435