הרב אלחנן ניר: קריאה בספר שמואל

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שיעור פתיחה

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 22, חלק א'- שמואל א' פרק כ"ד.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 21- שמואל א' פרק כ"ג, סיפור קעילה.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 20- שמואל א' פרקים כ"א-כ"ב, דוד והריגת עיר הכהנים.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 19- שמואל א', פרק כ'.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 18- שמואל א' פרק י"ח.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 17, שמואל א', דוד וגוליית.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 16, שמואל א' פרק ט"ו.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 15- שמואל א', פרק ט"ו.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 14- שמואל א' פרק י"ג פס' ט"ו.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 13- שמואל א', פרק י"ג.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 12- שמואל א', פרק י', פס' י"ז.