הרב אלחנן ניר: קריאה בספר שמואל

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 11, ו' כסלו- שמואל א', סוף פרק ט'.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 10- כ"ח חשוון- שמואל א', פרק ט.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 9- שמואל א, פרק ח'.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 8- ט"ז חשוון, שמואל א, פרק ו'.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 7- שמואל א', פרק ה'. ארון ה' בפלשתים.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 6 א' חשוון- שמואל א, פרק ד'.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
ד' תשרי

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 4, כ"ו אלול.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 3, י"ט אלול.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 2, י"ב אלול.

שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
על לימוד תנ"ך בבית המדרש לדורותיו, ה' אלול.

שמואל ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
מרד שבע בן בכרי ז' תמוז

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435