הרב אלחנן ניר: עיונים בתנ”ך

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרקים טז-יט

הרב אלחנן ניר • כ"ב שבט תשע"ט
בפרקים אלו מצויה החלוקה של רוב נחלות הארץ לשבטים השונים. השיעור עוסק במספר נקודות מתוך החלוקה לנחלה: ירושת העיר גזר, הדיאלוג בין יהושע לבני שבטו בי...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע - פרק כ

הרב אלחנן ניר • כ"ט שבט תשע"ט
קין, הרוצח בשגגה הראשון, היה גם בונה העיר הראשונה. האם העיר באשר היא, אינה אלא עיר מקלט? ומה משמעות הדבר? מסע בין פסוקי התורה העוסקים ברוצח בשגגה ו...

הרב נעם סמט: ספר יהושע - סקירה רוחבית

הרב נעם סמט • ו' אדר א' תשע"ט
ראש הישיבה הרב נעם סמט מתארח בסדרת 'שיעורים בספר יהושע' וסוקר את הספר לכל אורכו ורוחבו.

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע - פרקים כ-כא

הרב אלחנן ניר • כ' אדר א' תשע"ט
חלקו הראשון של השיעור עוסק - בעקבות דברי הגמרא במסכת מכות (דף י) ופרשנותו של עמנואל לוינס (בספרו מעבר לפסוק) - במשמעות גלותו של הרוצח בשגגה לעיר המ...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע - פרק כב

הרב אלחנן ניר • כ"ז אדר א' תשע"ט
שבטי עבר הירדן מלאו את משימתם ולחמו כתף אל כתף עם שאר השבטים בירושת הארץ, הנה אחר כל השנים הם שבים למקומם ובדרך הם גם מקימים מזבח על הירדן. אך המזב...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע - פרק כג-כד

הרב אלחנן ניר • ד' אדר ב' תשע"ט
יהושע: סוף. שני נאומי הפרידה של יהושע השונים כל כך זה מזה מכריחים להזדקק להבדלים בין השניים ולחידוש שבכל אחד מהם

שיעורים בספר שופטים - פרק א

הרב אלחנן ניר • י"א אדר ב' תשע"ט
ואיפה ירושלים שלנו? המעבר מספר יהושע לספר שופטים הוא מעבר חד: מכיבוש בידי מנהיג מוסכם לכיבושי שבטים, קבוצות ואף אנשים יחידים. אולם ניתן להביט במעבר...

שיעורים בספר שופטים - פרק ב

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט
בפרק כ"ד ביהושע מתואר מותו של המנהיג הגדול, ונדמה היה שנפרדנו ממנו. אך הנה, בפרקנו, שוב אנחנו קוראים כמעט מילה במילה את תיאור פטירתו. מה טיבה של חז...

שיעורים בספר שופטים - פרק ג

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט
פרק זה מסיים את שלושת פרקי הפתיחה השונים לספר: מהו יחודו של פרק זה ביחס לקודמיו?

שיעורים בספר שופטים - פרקים ד-ה

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט
אחרי שלושת פרקי ההקדמה לספר - פרק ד הוא למעשה כניסה מהירה אל ספר שופטים: ישראל מוסיפים לעשות הרע בעיני ה', הכנענים לוחצים את ישראל עשרים שנה ודבורה...

שיעורים בספר שופטים - פרק ו

הרב אלחנן ניר • ט"ו אייר תשע"ט
בשכר מה זוכה גדעון להנהגה ובמה כוחו של מנהיג זה? על הדמיון בינו לבין משה ועל משמעות שני האותות השונים שהוא מבקש מהקב"ה כדי לדעת שהנהגתו תצלח

שיעורים בספר שופטים - פרקים ז-ח

הרב אלחנן ניר • כ"ב אייר תשע"ט
מה טמון במבחן שתיית המים אותו עורך גדעון ללוחמים, מה ממסתתר מאחורי הדרישה האלוקית לדילול שורות הלוחמים, מתי ובאיזה נסיבות התרחש הקרב בו זבח וצלמונע...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435