הרב אלחנן ניר: עיונים בתנ”ך

שיעורים בספר שופטים - פרק ט

הרב אלחנן ניר • כ"ט אייר תשע"ט
בניגוד לגדעון מלא הסנגוריה על ישראל הזוכה גם להסכמה רחבת הקף על הנהגתו, הרי שאבימלך - בנו של גדעון מפילגשו - הוא מנהיג מקומי, ההורג את שבעים אחיו כ...

שיעורים בספר שופטים - פרק י

הרב אלחנן ניר • ז' סיון תשע"ט
הפרק מלא בעבודה זרה של ישראל, בהתעמרות העמים בהם, בזעקתם של ישראל ובמענה האלוקי לכך. השיעור עוסק בכרוניקה הזאת, המייצגת את הספר כולו, ובמשמעותה, וכ...

שיעורים בספר שופטים - פרקים יא-יב

הרב אלחנן ניר • י"ד סיון תשע"ט
יפתח מתחיל את חייו כדמות שולית המסולקת ממשפחתה והוא מקים לו מעין מליציית דחויים רחוקה. כיצד הוא הופך למנהיג, איך הוא מנהל את המאבק מול בני עמון, ומ...

שיעורים בספר שופטים - פרק יג

הרב אלחנן ניר • כ"א סיון תשע"ט
יפתח נתקל באופוזיציית בני אפרים המאיימת – כיצד הוא מגיב לה ומדוע הוא נמנע מלהכיל אותה, כפי שעושה זאת גדעון? השיעור מתמקד בדמותו ובסיום חייו הטרגיים...

שיעורים בספר שופטים - פרקים יד-טו

הרב אלחנן ניר • כ"ח סיון תשע"ט
שמשון זוכה לסופרלטיבים רבים אצל חז"ל – " שמשון כיחידו של עולם" (בראשית רבה צח, יג): מה מצאו בו חז"ל, מה מתוך ראיה זו עולה מפשטי פסוקים וכיצד ראה או...

שיעורים בספר שופטים - פרקים טז-יז

הרב אלחנן ניר • ה' תמוז תשע"ט
שני סיפורים על שמשון – פרק יד-טו: בו רוח ה' המפעמת ונוכחת, ופרק טז: בו כוחו והעדר כוחו של שמשון. ובשניהם יחסיו עם נשים, משפחתו ועמו וקריאות הצלה לק...

שיעורים בספר שופטים - פרק יח

הרב אלחנן ניר • י"ב תמוז תשע"ט
מעבר שבט דן צפונה משקף את מצוקת השטח הגדולה בה היה שרוי, אך גם את השיח האלים שהיה רווח בקרבו. על זיקתו של הנער הלוי, הלא הוא יהונתן, נכדו של משה – ...

שיעורים בספר שופטים - פרקים י"ט-כ'

 • 
ביאת הלוי מהר אפרים ופילגשו אל הגבעה וקבלת הפנים הנוראה לה הם זוכים בידי בני הבליעל המקומיים הופכים להיות האירוע המקיף והנורא ביותר בספר שופטים. על...

שיעורים בספר שופטים - פרקים י"ט-כ'

 • 
ביאת הלוי מהר אפרים ופילגשו אל הגבעה וקבלת הפנים הנוראה לה הם זוכים בידי בני הבליעל המקומיים הופכים להיות האירוע המקיף והנורא ביותר בספר שופטים. על...

שיעורים בספר שופטים - פרק כ"א

הרב אלחנן ניר • כ"ו תמוז תשע"ט
מאחורי כל ההרס הזה יש בכי גדול, ומאחורי כל האנדרלמוסיה המשתקפת בצורה חדה בספר שופטים יש בכי. בפרק ב, המלאך עולה מן הבוכים ובפרקנו מגיעים ישראל לבית...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435