הרב אלחנן ניר: קריאה בספר יחזקאל

קריאה בספר יחזקאל 1: פתיחה

הרב אלחנן ניר • ג חשוון תשע"ח
מפגש ראשוני עם דמותו של יחזקאל, תקופת נבואתו והקשרה ההיסטורי, וגם עיסוק בשלושת הפסוקים הראשונים של הספר.

קריאה בספר יחזקאל 2: השכינה יוצאת מהארמון

הרב אלחנן ניר • י חשון תשע"ח
עיון במעשה מרכבה המתואר בפרק א בספר יחזקאל.

קריאה בספר יחזקאל 4: יום אחד הוא עוד ידבר

הרב אלחנן ניר • כד חשוון תשע"ח
עיון בספר יחזקאל פרקים ג-ד.

קריאה בספר יחזקאל 3: לא פשוט להיות נביא

הרב אלחנן ניר • יז חשוון תשע"ח
עיון בספר יחזאל פרקים ב-ג.

קריאה בספר יחזקאל 5: מפרק ד לפרק ה

הרב אלחנן ניר • ב' כסלו תשע"ח
סיום העיון בפרק ד בספר יחזקאל, ומעבר לפרק ה.

קריאה בספר יחזקאל 6: נבואה אל ההרים

הרב אלחנן ניר • ט כסלו תשע"ח
עיון בפרק ו בספר יחזקאל

קריאה בספר יחזקאל 7: לא אשמע אותם

הרב אלחנן ניר • ט"ז כסלו תשע"ח
עיון בפרק ח בספר יחזקאל

קריאה בספר יחזקאל 8: פרקים ח-י"א

הרב אלחנן ניר • כ"ג כסלו תשע"ח

קריאה בספר יחזקאל 9: צדקיהו, הסוף

הרב אלחנן ניר • ז טבת תשע"ח
עיון בפרק י"א של ספר יחזקאל

קריאה בספר יחזקאל 10: נביאות השקר ונבואות השווא

הרב אלחנן ניר • י"ד טבת
סוף פרק י"ב ופרקים י"ג וי"ד

קריאה בספר יחזקאל 11: הנפש החוטאת היא תמות

הרב אלחנן ניר • כ"א טבת תשע"ח
עיון בפרק י"ח ביחזקאל, טענת העם שה' מעניש על חטאים של דורות קודמים ותשובת ה' על הדיקדוק שבעונש והאפשרות לתשובה

קריאה בספר יחזקאל 12: והבאתי אתכם במסורת הברית

הרב אלחנן ניר • כ"ח טבת תשע"ח
לימוד פרק כ ביחזקאל: סקירה היסטורית של חטאי ישראל והבטחה לגאולה בזרוע חזקה ובחמה שפוכה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435