תנ”ך

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 10

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 9

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 8

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 7

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 6

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 5

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 4

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שמואל ב' - שיעור 3

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שיעור 2 - המשך מבוא ללימוד תנ"ך

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
שיעור פתיחה

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 22, חלק א'- שמואל א' פרק כ"ד.

שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 21- שמואל א' פרק כ"ג, סיפור קעילה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435