ט”ו בשבט

שבעת המינים – רצוא ושוב

חובב יחיאלי • תשס"ג
שבחה של ארץ ישראל הוא היכולת להוות מקום עלי אדמות לאלקי השמים, להיות קישור בין האדם לאלוקים. התבוננות בשבעת המינים.

גשם

הרב שג"ר • תשס"ה
תגובת הנגד לקוקה קולה המערבי, הינה חזרה לינקות העורגת לשוב ולמצוץ ממימי בראשית חיים. מאמר על תפיסת הטבע בתנ"ך ואצל חז"ל.

טעם גן עדן

הרב נעם סמט • תשס"ז
החלוקה בין ראש השנה לאילנות לבין ראש השנה לנטיעה ולירקות מתבהרת דרך העיון בפרקי בריאת האדמה, נטיעת אילנות גן העדן וקללת הקוץ והדרדר.

לשוב אל הטבע

הרב שג"ר • תשס"ז
הארץ משולה לאם מכילה, ממנה נולד היהודי ואליה שב. זיקתו אליה שונה מהזיקה לכל ארץ אחרת, שכן החיבור אליה הוא גם החיבור לשכינה ולקדושה שבטבע.

על נטיעות וחושך

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
שיעור לט"ו בשבט.

על הגשם

הרב שג"ר • תשס"ז
הקב"ה פוקד את העולם באמצעות הגשם - מה שהיה כבר לא יהיה. דיבורים על גשם, פקידה באשה ופקידה בגשמים.

ברכת הגשמים

הרב אבישי שרייבר • תשע"ז

מילים מתנועעות ברוח 6: תשוקה לטבע

הרב יאיר דרייפוס • כ"ב בחשוון תשע"ט
הגשמים המפרים את האדמה מתחילים תהליך של עיבור ששיאו יהיה ניכר בט"ו בשבט. דיבורים על החורף בעולם ובישיבה, וקריאה מרשימות הרב שג"ר

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435