ימי התשובה

ר' צדוק לימים הנוראים 3

איתן אברמוביץ • תשע"ג
לימוד דרשה על שינה והתעוררות, המכוונת לימים נוראים מינוריים.

ר' צדוק לימים הנוראים 2

איתן אברמוביץ • תשע"ד
לימוד דרשה על קול השופר כצעקת הלב ועל חיפוש המשענת הפנימית לתשובה.

ר' צדוק לימים הנוראים 1

איתן אברמוביץ • תשע"ג
על המועקה ובעיית הכנות בימים הנוראים. לימוד בדרשה של הרב שג"ר ובפירוש של ר' צדוק לביטוי "בשופר אפתנו".

שיחה לקראת ראש השנה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג
שיחה על המלכת ה' ועל ההמלכה בעולם האנושי.

בכסה

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ט
על משמעות הכסה בראש השנה. מהו אותו הסתר פנים, למה הוא בא ומה הוא מסמל?

השופר אצל ר' צדוק: חלק ב'

הרב שג"ר • אלול תשס"ד
"עניין תקיעת שופר" - לימוד בפסקה ל"ה ברסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין.

השופר אצל ר' צדוק: חלק א'

הרב שג"ר • אלול תשס"ד
"עניין תקיעת שופר" - לימוד בפסקה ל"ה ברסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין.

ר' נחמן לראש השנה

הרב שג"ר • 
על חכמה, פילוסופיה ושינה - שיעור לקראת ראש השנה.

הכנה לראש השנה: כוונות

הרב אלחנן ניר • כ"ג אלול תשע"ה
עיון בכוונות האר"י לתפילת ראש השנה, בצירוף הקדמה כללית על עבודת הכוונות.

שקורין אותו רבי

הרב אורי ליפשיץ • 

ללכת בגדול - על מה אנחנו מבקשים בראש השנה?

הרב אלחנן ניר • כ"ז אלול תשע"ז
עיון בדברי המקובלים וגדולי האדמו"רים החסידיים ביחס לתהליך המתרחש לקראת ראש השנה, ליל החג ותקיעות השופר. על העבודה בתפילות ראש השנה, ועל דרכי התעורר...

הפטרת ראש השנה - פקידת חנה

הרב אלחנן ניר • כ"ז אלול תשע"ז
על יחסי חנה ואלקנה, בקשתה אחר בן וכיצד זכייתה בשמואל מתפקדת כמבוא לכל עבודת התפילה של ראש השנה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435