ימי התשובה

יום הכיפורים בשיעורי הגמרא של הרב שג"ר

הרב יהודה ברנדס • ה תשרי תשע"ח
על המתח שבין התשובה הפנימית לממד הטקסי והפולחני של יום הכיפורים, ועל עמדתו המורכבת של הרב שג"ר בנושא זה.

פקידת צדיקים: עפר, זיכרון, רחמים

הרב יאיר דרייפוס • כב אלול תשע"ח
מחשבות על מנהג העלייה לבית העלמין בימי הרחמים. על ההארות השונות בהן אפשר לזכות לצידם של שוכני עפר, ועל הפיריון הצומח מתוך הנעילה.

ויעקב הלך לדרכו: הרהורים לאריזת ימי הרחמים

הרב יאיר דרייפוס • כה תשרי תשע"ט
על המעבר מהמליאות של ימי הסוכות, לצל וההבל בחלל הפנוי של החורף. מחשבות על קו התפר שבין הארות ימי תשרי, לבין מחשכי מרחשוון הבעל"ט.

הרב אלחנן ניר: לימוד לסליחות ראשונות

הרב אלחנן ניר • כ"ב אלול תשע"ח
שיעור בכנס הלימוד "במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה" של ישיבת שיח יצחק.

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר: לימוד לסליחות ראשונות

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כ"ב אלול תשע"ח
שיעור בכנס הלימוד "במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה" של ישיבת יצחק.