פסח – מבחר

הא לחמא

רולי בלפר • תשס"ט
מה מביא אותנו לחגוג את חרותנו באכילת מצה ובהמנעות מאכילת חמץ? על השעבוד לטכנולוגיה בימים ההם ובזמן הזה.

שביעי של פסח - חזרה לאהבה

הרב צבי לשם • תשס"ח
אם חג ראשון של פסח, זמן יציאת מצרים, משול לתחילת זיווגם של ישראל וקודשא בריך הוא, שביעי של פסח מסמל 'זיווג שני', תקווה של שיבה למצב הקדום של אור הג...

ארבע לשונות של גאולה – לזכור, להאמין, לממש, להיגאל

צבי ויינגרטן • תשס"ח
מחלוקת ר' אלעזר בן עזריה וחכמים לגבי זמן איזכור יציאת מצרים, אימן של כל הגאולות, טעונה במשמעות סמלית הקושרת את היום והלילה למושגי הצרה והגאולה.

ההגדה כסיפור מכונן

הרב שג"ר • תשס"ז
סיפור ההגדה הוא הנרטיב המכונן של עם ישראל. איזו היסטוריה מסופרת בהגדה של פסח? איזו תודעת גאולה מבקשת ההגדה לעצב?

על שמור ועל זכור, בדיבור אחד

איתן אברמוביץ • 
דרוש לשבת הגדול, המתחיל מחריגה לשונית ומתגלגל דרך זהויות מורכבות ומתפרקות עד לסגירת מעגל היסטורית מפתיעה.שיח לשבת הגדול (פרשת צו)

הגדה של פסח - בין סיפור להלכה

הרב נעם סמט • תשס"ז
המחלוקת המשוקעת בהגדה של פסח בין ר' עקיבא לרבן גמליאל, האם לשייך את ליל הסדר למרחב הגאולה ההיסטורי או לעולמן של התורה והמצוות, שבה ומהדהדת גם בפרשנ...

סיבה להסיבה

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
ההסיבה היתה ביסודה נורמה מקובלת בסעודות, וכיום היא מן הדברים המעוררים את הילדים לקושיה. נעמוד על משמעותה של המצווה בימינו, לאור דברי ראשונים ואחרונים.

להוליד את הרוח

הרב אלחנן ניר • תשס"ז
פסח, ספירת העומר ושבועות הינם תחנות-מעבר מחיים נטולי הקשר וסיפור לכאלה המלאים בהם. על המוכנות לספר את הסיפור מחדש.

יציאת מצרים על פי האריז"ל

הרב שג"ר • תשס"ו
לימוד בדרושי פסח של האר"י, המפרש את יציאת מצרים כתיקון הזוגיות: האיזון בין מוחין ללב, בין עצמיות לפתיחות כלפי הזולת. עריכה של שיעור זה התפרסמה בספר...

אורות וכלים בין פורים לפסח

הרב אבישי שרייבר • תשע"ה
קריאה בתורה ע"ד תנינא לרבי נחמן מברסלב.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר: זמן והיזכרות

איתן אברמוביץ' • תשע"ה
דרשת הרב שג"ר לפסח 'זמן והיזכרות' מתוך ספר הדרשות לפסח זמן של חירות

מהגדת הגלות לשיר השירים

הרב אלחנן ניר • 
ההגדה מבטאת את תודעת הגלות, שבה רק הקב"ה מצילנו מיד העומדים עלינו והגאולה אינה תלויה במעשה. כיצד מתווכים בין תודעה זו לבין המרחב השונה בו אנו חיים?...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435