בימת שיח: שיחה שבועית

בימת שיח: עזה כמוות

 • 
הרב יוסי גמליאל תוהה על תרבות הסבבים שאנחנו חיים בה - סבבי בחירות, סבבי מלחמות וסבבים בכלל, אנחנו לכודים במירוץ עכברים, או שבים את השיבה הנצחית?

בימת שיח: והשיב לב – להיות אב, להיות בן

 • 
הרב יאיר דרייפוס על האדם ההולך אחרי ההתגלות שלו בעזות ובאומץ. אך יחד עם זה תמיד זוכר את אבותיו ואבות אבותיו.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435