הרב אורי ליפשיץ: ליבא דהלכתא – הלכות שבת

ליבא דהלכתא - שבת 13: רפואה בשבת

הרב אורי ליפשיץ • ל' שבט תשע"ט
שיעור בתכנית ההלכה, פתיחה להלכות רפואה בשבת - הותרה או דחויה, פיקוח נפש, מיחוש בעלמא ונוספים

ליבא דהלכתא - שבת 14: רפואה בשבת, שיעור סיכום

הרב אורי ליפשיץ • י"ד אדר א' תשע"ט
שחיקת סממנין, סכנת איבר, ועל מה ועל מי מחללין את השבת?

ליבא דהלכתא - שבת 15: אוהל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ח אדר א' תשע"ט
סימן שט"ו, דיני אוהל בשבת - גגות, מחיצות, טליטות ומטריות.

ליבא דהלכתא - שבת 16: קשירה

הרב אורי ליפשיץ • ז' אדר ב' תשע"ט
סימן שי"ז: קושר ומתיר - קשר של קיימא או של אומן? עניבות, נעליים, קשירת ספר תורה ועוד
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435