הרב יוסי גמליאל: תורתו של לוינס

תורתו של לוינס 25: רצון השמיים וכוחם של בני האדם, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ט"ז אייר תשע"ט
לוינס עסוק בסוגיית חייבי כרת שלקו הנפטרין מכרת, ותוך כדי כך שואל את שאלת היכולת "לפקח ולהעניש". באופן מפתיע לוינס מאיר פנים ל"כאב המעורר" של המלקו...

תורתו של לוינס 26: רצון השמיים וכוחם של בני האדם, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ח אייר תשע"ט
בהמשך לסוגיית המלקות לוינס עוסק בשאלת רב יוסף "מאן סליק לעילא" (מי עלה לשמיים ואישר לנו את פסק ההלכה שלנו). לוינס מזהה בסוגיא מתח של א-לוקי ואנושי...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435