שיח לשבת: מאמרים לפרשת השבוע

קשרים

צבי ויינגרטן • 
המעבר החד שמנתק אותנו ממכירת יוסף ותוצאותיו לסיפורו של יהודה וחוזר חלילה הוא לכל הפחות תמוה - לא כך מתנתקים מסיפור כל כך מרכזי. שיח לשבת וישב.

ויותר יעקב לבדו ויאבק

צבי ויינגרטן • תשע"ב
התורה מספרת לנו שיעקב נאבק עם מישהו - אבל לא מספרת לנו עם מי? כמה מחשבות על המאבק הזה ועל השאלה שמרחפת - הייתכן שיעקב נאבק... עם עצמו? שיח לשבת וישלח.

חרפת הבדידות

צבי ויינגרטן • 
המוקד המרכזי של הפרשה מצוי ברגע שבו פונה יעקב ללבן ומבקש ממנו לשחררו - הטריגר לבקשת יעקב מלבן היא לידת יוסף, ואכן, קורה כאן משהו. שיח לשבת ויצא.

עתירה להתגדל בה

משה שריאל • תשע"ב
יצחק מוצג כמי שעותר לקב"ה, והקב"ה בתגובה נעתר לתפילתו. האם מדובר בייצוג של הקרבה ביניהם או דווקא הריחוק הרב? שיח לשבת תולדות.

תורת הייחוסים

משה שריאל • 
בין השבטים והקב"ה מתקיים דיון מורכב בייחוסו של פנחס - האם מדובר בעוד ביקורת חז"לית על תפיסת האדם כנוף משפחתו? שיח לשבת פנחס.

החטא הדטרמיניסטי

אסף ויצמן • 
העיסוק הרב בחטאו של משה והניסיון להגדירה בתוך הפרשה הזו ואחרות גורם לנו, לפעמים, לקהות חושים ביחס לסיפור - כמה הוא טראגי. שיח לשבת חוקת.

ביקורת פתע

אורי דוד שוק • תשע"ב
משה נתקל בביקורת קשה מצד קורח, דתן ואבירם. כיצד הוא מגיב? ומה היחס בין כל זה אלינו? שיח לשבת קורח - על משה שמצוי לפתע עמוק בביקורת.

מקוה ישראל ה'

צבי ויינגרטן • תשע"ב
הימים שבין כסה לעשור ניחנו באווירת לחץ, מועקה ומתח. ר' עקיבא מלמד שאפשר גם אחרת. שיח לשבת שובה.

כל השומע יצחק לנו

צבי ויינגרטן • תשע"ב
ישנו קשר, לא בולט במיוחד, בין הפטרת נצבים לראש השנה. ברשותכם, נבליט לכם את הקשר הזה - בברכת שנה טובה. שיח לשבת נצבים/ערב ראש השנה.

הלב

צבי ויינגרטן • תשע"ב
משה אומר לישראל שלא היה להם לב לדעת - ומסביר לכולנו מספר נקודות למהות הלב. שיח לשבת כי תבוא.

קללת התלוי

אחיה ארביב • תשע"ב
התורה מצווה על תלייתו של החוטא. החכמים והפרשנים הופכים אותו למשהו אחר, שונה, שחורג מתפיסת התלייה בתרבות האנושית. שיח לשבת כי תצא.

רחמנות

צבי ויינגרטן • תשע"ב
המדרש על ההפטרה מזמין אותנו לדיון על רחמנות ונחמה, מהם ומה הם מלמדים על הקשר בין הקב"ה ועם ישראל. שיח לשבת שופטים.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435