לשם שבו ואחלמה 14: פרצופים עליונים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435