ונח מצא חן

הרב יאיר דרייפוס • ב חשוון תשע"ו

עיון במדרש על מציאת החן של נח, ודיבור על כוחם של מפגשים מקריים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435