תורתו של לוינס 17: “חילון וביטול הכישוף”, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ז' אדר א' תשע"ט

לוינס קורא בסוגיות הכישוף במסכת סנהדרין דיון עמוק באופיו של הקדושה ומרחב הקודש, ומצביע על אזור הדמדומים שלהם: הכישוף, אחיזת העיניים והשרלטנות. לוינס מנסה להפעיל “חילון” כלפי האזורים המאגיים והכישופיים הפסולים לדעתו, אולם הבחנו כי בתוך דבריו מבצבצות אמירות המבינות את הקשר העמוק שבין הקדושה לכישוף

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435