איתן אברמוביץ

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה בדרשה 'דברים שבעל פה' מהספר 'להאיר את הפתחים'. על היחס בין פנימיות-חיצוניות לתורה-חכמה

התגלות שיעור 10

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 10

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
'גלגל חוזר - שיעור על הסביבון והצחוק של רבי נחמן' מתוך הספר להאיר את הפתחים. דרשתו של רבי נחמן על הסביבון וממעשה במלך עניו, על הצחוק ועל היחס בין ח...

התגלות שיעור 9

איתן אברמוביץ • תשע"ה
שיעור 9: ליום פטירתו של פרנץ רוזנצוויג, ממכתביו על עמידתו מול המוות, על עוצמות החיים ועל מקומה של ההתגלות בתוכם.

התגלות שיעור 9

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 9

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'אור הנר - שיעור על גלגולה של מטפורה' מתוך הספר 'להאיר את הפתחים' לחנוכה. על דימויי הנר והאור ועל שימוש במטאפורות בכלל.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'בצלו חימדתי וישבתי: הביטחון בה' לפי ר' הלל מפריטש', שיעור שלישי.

התגלות שיעור 8

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 8

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'בצלו חימדתי וישבתי: הביטחון בה' לפי ר' הלל מפריטש'. שיעור שני.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'בצלו חימדתי וישבתי: הביטחון בה' לפי ר' הלל מפריטש', שיעור ראשון.

התגלות שיעור 7

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 7

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
אי הוודאות כניסיון העקדה, ודאות וספק בין אברהם לאיוב
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435