איתן אברמוביץ

התגלות שיעור 6

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 6

על הקריאה

איתן אברמוביץ • תשס"ט
המילים "ויקרא אל משה" מלמדות על אופיו של הספר ואופיה של הפרשה ויותר מכך, הן מלמדות על אופיה של הקריאה ואופיו של הקשר. שיח לשבת ויקרא.

צדיק, אכול לשובע!

איתן אברמוביץ • תשס"ח
הפער שבין הקב"ה לבין שלל הבשר והיין המתוארים בפרשת הקורבנות מעסיק מדרשים שונים, המציגים תפיסות שונות ואף מנוגדות. שיח לשבת פרשת פנחס.

התורה והייתור

איתן אברמוביץ • תשס"ח
העודפות, החריגה מהגבול, הם אלה שמפירים את האיזון ההרמוני אליו חותרת תורתו של משה.

פתוח סגור פתוח

איתן אברמוביץ • תשס"ח
מה קורה ליעקב ברגע היציאה מארץ ישראל, שצובע את כל התהפוכות שבהמשך בגוון שחור-צפוף-אחיד?שיח לשבת ויצא.

מפיזור לסיפור

איתן אברמוביץ • תשס"ח
לשון הקודש כשפתו של הסיפור, שפה המתארת את הבריאה מבחוץ בלי להיות מעורבת בה, לאור סיפור דור הפלגה.שיח לשבת פרשת נח.

לפני ה' תטהרו

איתן אברמוביץ • תשרי תשס"ו
עיון בתיאור עבודת יום הכיפורים בפרשת אחרי מות, תוך התמקדות במימדים השונים הנוכחים בה. נבחן את משמעות נקודת המרכז והשפעתה על תפיסת החטא והכפרה, וניג...

שברים

איתן אברמוביץ • 
מהו קול השופר? אנחה סתומה שנועדה להרעיד את הלבבות, או קול שמעבר למילים, הבא לבטא דרך תקשורת א-מילולית גבוהה מן הדיבור והתפילה? עיון במשל של הבעש"ט.

אמון ונחמה

איתן אברמוביץ • תשס"ז
המדרש בפסיקתא דרב כהנא מתאר את שליחות הנחמה של הנביאים לירושלים ואת כשלונה, ומכוון לבירור משמעותה הייחודית של הנחמה.

שמיים חדשים

איתן אברמוביץ • תשס"ז
האם גילוי טעמי המצוות הוא מעשה נחוץ? או שאולי דווקא התלישות וחוסר הטעם של הגזירה הופכים אותה למעיין של ופירושים חדשים?

לפני הספירה

איתן אברמוביץ • תשס"ז
מהי הדרך לדביקות - התבוננות, מודעות עצמית והסקת מסקנות; או התמזגות, היסחפות וחוויה?לרגל ימי הספירה, ימי עבודה והתכוננות לחג השבועות, נצא למסע בעקבו...

על שמור ועל זכור, בדיבור אחד

איתן אברמוביץ • 
דרוש לשבת הגדול, המתחיל מחריגה לשונית ומתגלגל דרך זהויות מורכבות ומתפרקות עד לסגירת מעגל היסטורית מפתיעה.שיח לשבת הגדול (פרשת צו)
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435