הרב אורי ליפשיץ

עיון במסכת ראש השנה - תקיעות וברכות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב

עיון במסכת ראש השנה - מלכויות זכרונות ושופרות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
שיעור על מקורם של פרקי מלכויות, זכרונות ושופרות. י"ז אלול.

עיון במסכת ראש השנה - שופר, יובל ותענית

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
י"א אלול.

עיון במסכת ראש השנה - משמעות השופר

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
משמעות השופר ע"פ הפרק השלישי במשנה, ד' אלול.

עיון במסכת בבא קמא: שיעור פתיחה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב
שיעור פתיחה למסכת בבא קמא

למעשה הלכה: סיכום

הרב אורי ליפשיץ • יז בתמוז תשע"א
שיעור סיכום + נגיעה בדמותו של רבי שלמה זלמן אויירבך

למעשה הלכה: שפתה של ההלכה

הרב אורי ליפשיץ • י"א תמוז תשע"א
שיעור על מקומה של השפה בפסיקת ההלכה.

מבנה המשפחה בראי פסיקת ההלכה המאוחרת

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א
שיעור מתוך יום העיון לזכרו של הרב שג"ר, כה סיוון.

למעשה הלכה: חסה התורה על ממונם של ישראל

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: מטא-הלכה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ואגדה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: המהר"ם מרוטנבורג

הרב אורי ליפשיץ • כ אייר תשע"א
על דמותו ההלכתית של המהר"ם מרוטנבורג

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435