הרב אורי ליפשיץ

למעשה הלכה: הלכה ופוליטיקה

הרב אורי ליפשיץ • טו אייר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה וייעוץ

הרב אורי ליפשיץ • כג אדר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה וחינוך

הרב אורי ליפשיץ • טז אדר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ומנהג

הרב אורי ליפשיץ • א אדר תשע"א

למעשה הלכה: חומרות בהלכה

הרב אורי ליפשיץ • כה אדר תשע"א

למעשה הלכה: הלכה וטעם

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: מעבר לד' אמות של הלכה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ומציאות

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: על המחלוקת

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: מקור סמכות חכמים

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: מקור סמכות התורה שבכתב

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

למעשה הלכה: הלכה ואגדה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"א

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435