הרב אלחנן ניר

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 5

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 12

קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
קריאה בספר מלכים, פרק ה. על חירם מלך צור

שלא יכבה זה הנר-לי"ט כסלו

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
על ההמהפכה החסידית בראייה היסטורית ועל מהפכות בכלל. לימוד לי"ט בכסלו חג הגאולה החב"די.

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 11

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 4

קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
קריאה בספר מלכים, על מלכותו של שלמה

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 10

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 9

קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
קריאה בספר מלכים, על חכמת שלמה. משפט שתי הנשים

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 3

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 2