הרב אלחנן ניר

קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
קריאה בספר מלכים, שיעור בנושא בת פרעה ושלמה. על פוליטיקה ועבודת ה'.

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 8

בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה'.שיעור 1 - התפעלות - מחלוקת ר' אהרן מסטרשלא והאדמו"ר האמצעי

קריאה בספר מלכים

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
קריאה ועיסוק בספר מלכים ובדמויותיו. שיעור הקדמה על חשיבות לימוד התנ"ך ועל גישות בנושא

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 7

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
עיסוק במושגי הנר"ן ובהופעתם לאורך הדורות. שיעור 6

נפש, רוח, נשמה

הרב אלחנן ניר • תשע"ה
שיעור 5

בדרך לארץ ישראל: ש"י עגנון

הרב אלחנן ניר • תשע"א
שיעור שלישי בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. הפעם מוקדש השיעור כולו ליצירת גדול הסופרים העבריים במאה העשרים, ש"י עגנון.

ספרות התלושים: האם יש בה בשורה רוחנית רלוונטית?

הרב אלחנן ניר • תשע"א
שיעור שני בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. סקירת יצירת התלושים: פיירברג, ברדיצ'בסקי ואחרים - ותגובת הראי"ה והרצי"ה קוק להתפתחו...

מהי ספרות עברית?

הרב אלחנן ניר • תשע"א
שיעור ראשון בלימודי "המאה העשרים" ובסדרת השיעורים על ספרות עברית. סקירת יצירת המחברים הראשונים: רמח"ל, מנדלסון ווייזל - ויחסה של הקהילה היהודית.

חינוך לקדושה בסביבה דתית לאומית

הרב אלחנן ניר • תש"ע

מה יהודים עושים עם הקיץ?

הרב אלחנן ניר • תש"ע