הרב אלחנן ניר

שיעורים בספר שופטים - פרקים יד-טו

הרב אלחנן ניר • כ"ח סיון תשע"ט
שמשון זוכה לסופרלטיבים רבים אצל חז"ל – " שמשון כיחידו של עולם" (בראשית רבה צח, יג): מה מצאו בו חז"ל, מה מתוך ראיה זו עולה מפשטי פסוקים וכיצד ראה או...

כיצד התייחס הרב שג"ר לפסיכולוגיה?

הרב אלחנן ניר • כ"ד סיון תשע"ט
מבוא קצר ליחסו של הרב שג"ר לפסיכואנליזה ולזיקה המאתגרת שבין בית המדרש לעולם הפסיכואנליטי. דברים שנאמרו ביום העיון שנערך בישיבת 'שיח יצחק' בידי חבור...

שיעורים בספר שופטים - פרקים טז-יז

הרב אלחנן ניר • ה' תמוז תשע"ט
שני סיפורים על שמשון – פרק יד-טו: בו רוח ה' המפעמת ונוכחת, ופרק טז: בו כוחו והעדר כוחו של שמשון. ובשניהם יחסיו עם נשים, משפחתו ועמו וקריאות הצלה לק...

שיעורים בספר שופטים - פרק יח

הרב אלחנן ניר • י"ב תמוז תשע"ט
מעבר שבט דן צפונה משקף את מצוקת השטח הגדולה בה היה שרוי, אך גם את השיח האלים שהיה רווח בקרבו. על זיקתו של הנער הלוי, הלא הוא יהונתן, נכדו של משה – ...

שיעורים בספר שופטים - פרקים י"ט-כ'

 • 
ביאת הלוי מהר אפרים ופילגשו אל הגבעה וקבלת הפנים הנוראה לה הם זוכים בידי בני הבליעל המקומיים הופכים להיות האירוע המקיף והנורא ביותר בספר שופטים. על...

שיעורים בספר שופטים - פרקים י"ט-כ'

 • 
ביאת הלוי מהר אפרים ופילגשו אל הגבעה וקבלת הפנים הנוראה לה הם זוכים בידי בני הבליעל המקומיים הופכים להיות האירוע המקיף והנורא ביותר בספר שופטים. על...

שיעורים בספר שופטים - פרק כ"א

הרב אלחנן ניר • כ"ו תמוז תשע"ט
מאחורי כל ההרס הזה יש בכי גדול, ומאחורי כל האנדרלמוסיה המשתקפת בצורה חדה בספר שופטים יש בכי. בפרק ב, המלאך עולה מן הבוכים ובפרקנו מגיעים ישראל לבית...

בימת שיח: ביאת המשיח ואמריקה

הרב אלחנן ניר • ט"ו תמוז תשע"ט
הרב אלחנן ניר תוהה על השאלה מדוע "המשיח המודרני" הגיע דווקא מארצות הברית? בחינה מחודשת - רוחנית וגשמית - בבחירותיהם של היהודים ביעד ההגירה במהלך המ...

צמצום: סוף ואינסוף

הרב אלחנן ניר • כ"ט אייר תשע"ט
האינסוף מוגדר באמצעות קיומו של הסוף. על מנת שיתאפשר קיומו של הזולת, יש צורך בצמצום האינסוף של העצמי.