הרב אלחנן ניר

שיעורים בספר שופטים - פרקים ז-ח

הרב אלחנן ניר • כ"ב אייר תשע"ט
מה טמון במבחן שתיית המים אותו עורך גדעון ללוחמים, מה ממסתתר מאחורי הדרישה האלוקית לדילול שורות הלוחמים, מתי ובאיזה נסיבות התרחש הקרב בו זבח וצלמונע...

שיעורים בספר שופטים - פרק ט

הרב אלחנן ניר • כ"ט אייר תשע"ט
בניגוד לגדעון מלא הסנגוריה על ישראל הזוכה גם להסכמה רחבת הקף על הנהגתו, הרי שאבימלך - בנו של גדעון מפילגשו - הוא מנהיג מקומי, ההורג את שבעים אחיו כ...

תורת האדם של בעל התניא 13: דירה בתחתונים, שיעור שני

הרב אלחנן ניר • כ"ב אייר תשע"ט
פרק לז: משמעות מעשה המצוות - בדומם, בצומח ובחי - הנעשה דווקא בחומר ובמרחב הפיזי, וכיצד תודעה זו מתכתבת עם הטנדאי בודהיזם

תורת האדם של בעל התניא 14: העלאת מחשבות זרות, שיעור ראשון

הרב אלחנן ניר • כ"ט אייר תשע"ט
מה טיבה של הזרות בחיינו, ומדוע דווקא בתפילה מגיעים המחשבות הזרות לאדם? שיעור ראשון בנושא העלאת מחשבות זרות בהלכה ובחסידות

לשם שבו ואחלמה 15: הילולה

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט
על דמותו של הלשם, מאבקיו סביב תפיסת תפיסת תורת האר"י ותפיסתו את הגאולה ממצרים. דברים בהילולה של בעל הלשם

שיעורים בספר שופטים - פרק י

הרב אלחנן ניר • ז' סיון תשע"ט
הפרק מלא בעבודה זרה של ישראל, בהתעמרות העמים בהם, בזעקתם של ישראל ובמענה האלוקי לכך. השיעור עוסק בכרוניקה הזאת, המייצגת את הספר כולו, ובמשמעותה, וכ...

תורת האדם של בעל התניא 15: העלאת מחשבות זרות, שיעור שני

הרב אלחנן ניר • ז' סיון תשע"ט
בראשית השיעור עסקנו בדמותה של הרבנית ציפורה פרידמן בשלום שהלכה לעולמה. לאחר מכן עסקנו במשמעות העלאת המחשבות הזרות ובפרקטיקה שנתנו לכך ראשוני החסידות

תורת האדם של בעל התניא 16: מחשבות זרות – איך זה עובד?

הרב אלחנן ניר • י"ד סיון תשע"ט
שיעור שלישי בנושא: עיון בדברי הבעש"ט העוסק בשאלה הפרקטית – כיצד למעשה מעלים את המחשבות הזרות?

תורת האדם של בעל התניא 17: מחשבות זרות – תודעת בעל התניא

הרב אלחנן ניר • כ"א סיון תשע"ט
שיעור רביעי בנושא: בעוד ראשוני החסידות – הבעש"ט והמגיד ממזריטש – דגלו בהעלאת מחשבות זרות בעת התפילה, בעל התניא מתנגד לכך. התנגדותו מציפה את שאלת זה...

תורת האדם של בעל התניא 18: מחשבות זרות – רבי נחמן והרב שג"ר

הרב אלחנן ניר • כ"ח סיון תשע"ט
שיעור חמישי בנושא: כיצד התייחס ר' נחמן מברסלב לשאלת העלאת המחשבות הזרות, וכיצד הסביר זאת הרב שג"ר – שהשבוע מלאו תריסר שנים לפטירתו?

שיעורים בספר שופטים - פרקים יא-יב

הרב אלחנן ניר • י"ד סיון תשע"ט
יפתח מתחיל את חייו כדמות שולית המסולקת ממשפחתה והוא מקים לו מעין מליציית דחויים רחוקה. כיצד הוא הופך למנהיג, איך הוא מנהל את המאבק מול בני עמון, ומ...

שיעורים בספר שופטים - פרק יג

הרב אלחנן ניר • כ"א סיון תשע"ט
יפתח נתקל באופוזיציית בני אפרים המאיימת – כיצד הוא מגיב לה ומדוע הוא נמנע מלהכיל אותה, כפי שעושה זאת גדעון? השיעור מתמקד בדמותו ובסיום חייו הטרגיים...