הרב אלחנן ניר

המעבר מפורים לפסח - שיעור ראשון

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט
בפורים ישנו דילוג לבחינה של "למעלה מטעם ודעת" ואף בפסח ישנה בחינה של פסיחה וקפיצה. מה המשותף בין שתי התנועות הדומות הללו ומה שונה ביניהן? עיון בתור...

שיעורים בספר שופטים - פרק ב

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט
בפרק כ"ד ביהושע מתואר מותו של המנהיג הגדול, ונדמה היה שנפרדנו ממנו. אך הנה, בפרקנו, שוב אנחנו קוראים כמעט מילה במילה את תיאור פטירתו. מה טיבה של חז...

לשם שבו ואחלמה 13: הכנה לפורים

הרב אלחנן ניר • י"א אדר ב' תשע"ט
מרדכי הוא הייצוג של הנהגת הרב חסד בהויה. מה משמעות הדבר וכיצד כל שראינו עד כה בלשם מקביל לכוונות האריז"ל לפורים? מסע בין דברי המקובלים והפוסקים ביח...

שיעורים בספר שופטים - פרק ג

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט
פרק זה מסיים את שלושת פרקי הפתיחה השונים לספר: מהו יחודו של פרק זה ביחס לקודמיו?

המעבר מפורים לפסח - שיעור שני

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט
בעוד בפורים נס הישועה מתרחש ועדיין ישראל נותרים בשעבוד כעבדי אחשוורוש, בפסח זוהי ישועה שלמה: "ומעתה עבדי ה' ולא עבדי פרעה". מה משמעותה של אותה הישו...

לשם שבו ואחלמה 14: פרצופים עליונים

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט
התאמת המהויות שחידש הלשם לפרצופים העליונים שבדברי האר"י. בסיום הלימוד עסקנו, בעקבות קבל הגר"א, במשמעות ל"ב נתיבות חכמה ובזיקתם למושג ה'פאי' הגיאומט...

חודש החלומות - שיח לחג הפסח

הרב אלחנן ניר • ט' ניסן תשע"ט
מהי משמעותה של חגיגת חודש האביב, מלבד חגיגת חג הפסח הנפרש על פני שבוע אחד בלבד מתוך ארבעת השבועות של חודש האביב? הרב אלחנן ניר פותח פתחים לקשר בין ...

מה עושים עם התהומות? [שיעור ראשון]

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט
אדם מבקש להיות מוסרי, להתקדש, להיטהר, ועדיין התהומות רוחשים ותוססים בקרבו. כיצד ניתן להתמודד מולם? גדולי החסידות והראי"ה קוק אל מול הערבוב בנפשות ה...

שיעורים בספר שופטים - פרקים ד-ה

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט
אחרי שלושת פרקי ההקדמה לספר - פרק ד הוא למעשה כניסה מהירה אל ספר שופטים: ישראל מוסיפים לעשות הרע בעיני ה', הכנענים לוחצים את ישראל עשרים שנה ודבורה...

מה עושים עם התהומות? [שיעור שני]

הרב אלחנן ניר • ט"ו אייר תשע"ט
אחר העיסוק בשיעור הראשון במענים הראשונים והשונים לתהומות - בשיעור זה יתחדד ההבדל שבין הצעקה והאנחה, כפי שהרב שג"ר מתאר זאת. לאחר מכן יתמקד השיעור ב...

שיעורים בספר שופטים - פרק ו

הרב אלחנן ניר • ט"ו אייר תשע"ט
בשכר מה זוכה גדעון להנהגה ובמה כוחו של מנהיג זה? על הדמיון בינו לבין משה ועל משמעות שני האותות השונים שהוא מבקש מהקב"ה כדי לדעת שהנהגתו תצלח

תורת האדם של בעל התניא 12: דירה בתחתונים

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט
פרק לו: לימוד המדרשים העוסקים בתכלית בריאת העולם וברצון האלוקי לבראותו ולאחר מכן עיסוק בדברי בעל התניא ביחס לאותו רצון