הרב יוסי גמליאל

תורתו של לוינס 6: ותיק כמו העולם - שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ה' בכסלו תשע"ט
לוינס לומד את הסוגיה בסנהדרין לז, א על מבנה הסנהדרין, ומשתאה מהפסוקים משיר השירים המשמשים כמקור בסוגיה. מתוך דיון זה הוא נפתח לשאלה על יחסי היהודי ...

תורתו של לוינס 7: ותיק כמו העולם - שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ב כסלו תשע"ט
השיעור ממשיך לעסוק בקריאה "ותיק כמו העולם".

תורתו של לוינס 8: הבהיר והאפל - לוינס על חנוכה

הרב יוסי גמליאל • כ"א בכסלו תשע"ט
לוינס מתבונן בנרות חנוכה ובגמרא המפורסמת במס' שבת - "מאי חנוכה", ומצביע על ביקורת הכוח והמלחמה, ועל האופק הפלאי שמציעים הנר והשמן למלחמת החשמונאים ...

גוף תפילה 4: צום

הרב יוסי גמליאל • י' טבת תשע"ט
הצום נחווה לנו בדרך כלל כמשהו נלווה לעיסוקנו, משהו שצריך לעבור אותו. בעזרת תורה קעט של ר' נחמן ובעזרת שיתוף החברים ניסינו להתבונן על הצום כדבר לעצמו.

תורתו של לוינס 9: נזקי האש - שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • י' טבת תשע"ט
לוינס לומד וקורא את הסוגיא העוסקת באחריות על נזקי האש בבבא קמא. את האש וההרס שלה קורא לוינס כמסמנת אל המלחמה ואל הרעות והפגעים של החברה האנושית, וק...

תורתו של לוינס 10: נזקי האש - שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ז טבת תשע"ט
לוינס מתגלגל מן האש-המלחמה אל חויית הסבל נוכל מגפה, אלימות ופגעים. בשיעור נידונו עמדות דתיות שונות כלפי האלימות

תורתו של לוינס 11: "היידגר, גאגרין ואנחנו" - טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ד טבת תשע"ט
עסקנו במסה קצרה של לוינס בה הוא מהלל את הטכנולוגיה ותוקף את התפיסות הרומנטיות המנסות לקשור את האנושי לאדם ולטבע. הוא רואה את ציווי התורה על הכרתת ה...

תורתו של לוינס 12: "ארץ מובטחת או מותרת" - טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • ב' שבט תשע"ט
השיעור עוסק בקריאתו של לוינס את מדרש הבבלי בסוטה על המרגלים וחטאם. לוינס מגלה אמפתיה והבנה לחרדות המרגלים וממלל דרך הסוגיא את המשמעות המודרנית שלהם...

בימת שיח: טבעיות וטכנולוגיה

הרב יוסי גמליאל • י"א שבט תשע"ט
הרב יוסי גמליאל משוחח על "השיבה לטבע" - האם האדם אינו יצור טבעי? האם יש לו סיכוי להתכלל בטבע מבלי "להפריע" לו? לכבוד ט"ו בשבט, ומראות השלג.

תורתו של לוינס 13: "ארץ מובטחת או מותרת" - טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור שלישי

הרב יוסי גמליאל • ט' שבט תשע"ט
בשיעור זה עקבנו אחרי לוינס הבוחן את תפקידם של יהושע וכלב בהתנגדות למרגלים, ומפנה את הזרקור לכלב ש"עשוי היה להתפתות" ובסופו של דבר בחר בכניסה לארץ. ...

תורתו של לוינס 14: "היהדות והנשי" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ט"ז שבט תשע"ט
עיינו במסה "היהדות והנשי" (מתוך "חירות קשה") בה מציע לוינס תיאור פנומנולוגי של האשה ושל הנשי העולה ממקורות היהדות. בחנו את דבריו לאור תיאוריות פמינ...

תורתו של לוינס 15: "והבורא יצר את האשה" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ג שבט תשע"ט
למדנו את הקריאה התלמודית של לוינס העוסקת בבריאת האשה. ראינו כי לוינס מנסה להעמיד את הנשי כמימוש וביטוי לקרע ופיצול הקיים בעצמו של האנושי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435