הרב יוסי גמליאל

תורתו של לוינס 25: רצון השמיים וכוחם של בני האדם, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ט"ז אייר תשע"ט
לוינס עסוק בסוגיית חייבי כרת שלקו הנפטרין מכרת, ותוך כדי כך שואל את שאלת היכולת "לפקח ולהעניש". באופן מפתיע לוינס מאיר פנים ל"כאב המעורר" של המלקו...

תורתו של לוינס 26: רצון השמיים וכוחם של בני האדם, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ג אייר תשע"ט
בהמשך לסוגיית המלקות לוינס עוסק בשאלת רב יוסף "מאן סליק לעילא" (מי עלה לשמיים ואישר לנו את פסק ההלכה שלנו). לוינס מזהה בסוגיא מתח של א-לוקי ואנושי...

תורתו של לוינס 27: ערי המקלט

הרב יוסי גמליאל • א' סיון תשע"ט
לוינס עוסק בסוגיא ממסכת מכות המתארת את אופייה ופרטיה של עיר המקלט. לוינס רואה בעיר המקלט דימוי מייצג לאורבניות בעצמה, מעין "מיקרו-עיר", ותוהה האם ה...

תורתו של לוינס 28: הברית

הרב יוסי גמליאל • ח' סיון תשע"ט
לוינס עוסק בסוגיא ממסכת סוטה המציגה משחק הכפלות תנאי אודות מספר הבריתות שנכרתו על התורה בין הקב"ה לעם ישראל. לוינס נצמד לביטויים המדרשיים ודרכם מנס...

תורתו של לוינס 29: מי משחק אחרון

הרב יוסי גמליאל • כ"ב סיון תשע"ט
לוינס מקשיב לדיונם של חכמים במסכת יומא מי תהיה האימפריה העולמית שתנצח במשחקי המלחמה ההיסטוריים. בהקשבתו לשיחה זו לוינס ממפה את טיב השיח החכמי על הג...

הדחף העמום 1: עובדות החיים

הרב יוסי גמליאל • ח' אלול תשע"ט
מבוא ביוגרפי על חייו והגותו של פרנץ רוזנצוויג ועיון ראשוני בקטע יומן בו מתאר רוזנצוויג את ההבדל בין עובדה לאידאה, ואת היות היהדות מושתת על חיים של ...

הדחף העמום 2: עובדות החיים (2)

הרב יוסי גמליאל • טו אלול תשע"ט
המשך דיון בחשיבות הממד הביוגרפי בהגותו של רוזנצוויג - הן הממד הביוגרפי שלו, והן המודוס הביוגרפי באופן כללי כמייצר 'הגות של התנסות'.

הדחף העמום 3: עובדות החיים (3)

הרב יוסי גמליאל • כב אלול תשע"ט
עיון בקטע מתוך אגרת "הא-לוקי והאנושי" שכותב רוזנצוויג לתלמידיו בבית המדרש היהודי החופשי בפרנקפורט. רוזנצוויג מציב את המודוס ה"עובדתי" ככזה שמאפשר ת...

הדחף העמום 4: ההיגיינה של התשובה

הרב יוסי גמליאל • ז' תשרי תש"פ
עיון לקראת יום כיפור בהתנסחויות שונות של רוזנצוויג בנושא התשובה; גם במרחב זה צף ועולה הממד העובדתי, הביוגרפי בו בעל התשובה נדרש לשוב פעם אחר פעם אל...

הדחף העמום 5: פילוסופיה ביוגרפית - איגרת לפרדריך מינקה

הרב יוסי גמליאל • ה' חשון תש"פ
עיון באגרת רבת השראה שכותב רוזנצוויג למורו מימי לימודיו באוניברסיטה, פרידריך מיינקה. באגרת זו מבצע רוזנצוויג אנליזה עצמית חריפה בכנותה ומתאר את יחס...

הדחף העמום 6: פילוסופיה ביוגרפית - ראשית השארית

הרב יוסי גמליאל • יב חשון תש"פ
עיינו בכמה מקטעי היומן המוקדמים של רוזנצוויג וזיהינו בהם חיבורים מפתיעים בין התכונות האישיות שלו לבין התשתית היהודית שהו מתחיל לכונן בעצמו.

הדחף העמום 7: פילוסופיה ביוגרפית - דת ומוסר

הרב יוסי גמליאל • יט חשון תש"פ
עיון בפרגמנטים מוקדמים של רוזנצוויג העוסקים בדת ומוסר. טיב עיסוקו של רוזנצוויג בסוגיא נגזר מהדיכוטומיה שהוא מזהה בין קיום מוסרי נטול הבניות, הנוצר ...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435