הרב יוסי גמליאל

הרב יוסי גמליאל: פוליטיקה, חיי יומיום וקדושה

הרב יוסי גמליאל • ל' אדר א' תשע"ט
במסגרת יום העיון השנתי בישיבת שיח יצחק בנושא "פוליטיקה ורוחניות" הרב יוסי גמליאל תוהה על קיומם של חיים רוחניים א-פוליטיים לחלוטין. בעקבות ר' נחמן ו...

תורתו של לוינס 16: "כשאני לעצמי מה אני" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור סיכום

הרב יוסי גמליאל • ל' שבט תשע"ט
עסקנו בקריאה תלמודית מאוחרת של לוינס העוסקת במושג האני ובתפיסת העצמי, דרך סוגיא במס' חולין הדורשת את התפיסה העצמית של אברהם "ואנכי עפר ואפר". חיברנ...

תורתו של לוינס 17: "חילון וביטול הכישוף", שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ז' אדר א' תשע"ט
לוינס קורא בסוגיות הכישוף במסכת סנהדרין דיון עמוק באופיו של הקדושה ומרחב הקודש, ומצביע על אזור הדמדומים שלהם: הכישוף, אחיזת העיניים והשרלטנות. לוינ...

תורתו של לוינס 18: "חילון וביטול הכישוף", שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ד אדר א' תשע"ט
הרחבנו את העיסוק בטקסטים של לוינס המבדלים את היהדות, לדעתו, מרוחניות אלימה הקשורה לעולם הכישוף, והעמקנו במושג החילון שהוא מציע, ובאפשרויות אחרות לה...

תורתו של לוינס 19: "יהדות ומהפכה", שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ח אדר א' תשע"ט
לוינס מוטרד ממהפכת מאי 1968 (מרד הסטודנטים), ובעקבותיה - וכסוג של ביקורת ותגובת נגד כלפיה - קורא את הסוגיות בתחילת הפרק השביעי במס' ב"מ על ההגבלים ...

תורתו של לוינס 20: "יהדות ומהפכה", שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • ז' אדר ב' תשע"ט
המשכנו את העיון בקריאה העוסקת בפתיחת הפרק השביעי במס' ב"מ, והפעם עקבנו אחר לוינס העוקב אחרי ר' אלעזר בנו של רשב"י, הנאלץ לשתף פעולה עם השלטון ולתפק...

בימת שיח: ספרות זולה?

הרב יוסי גמליאל • כ"א אדר ב' תשע"ט
הרב יוסי גמליאל משוחח על שילובה של הספרות והמדיה בשיח התורני, על האתגר שהיא מציבה לפתחו ועל הכנות שבה נעשה שילוב זה

והשביעית תשמטנה - שיח לשבת בהר

הרב יוסי גמליאל • י"א אייר תשע"ט
מהן תמונות השמיטה העולות מפרשות בהר ומשפטים, ומהו היחס ביניהן? הרב יוסי גמליאל על המרחק שבין שפע ועזובה, והקדושה שבהם

תורתו של לוינס 21: לוינס ומגילת אסתר

הרב יוסי גמליאל • י"ב אדר ב' תשע"ט
עסקנו בקטעים שונים מתוך הקריאות התלמודיות העוסקים ביחסו של לוינס לסיפור מגילת אסתר ולסודו של פורים

תורתו של לוינס 22: הנעורים של ישראל, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"א אדר ב' תשע"ט
לוינס עוסק בדמותו של הנזיר דרך אגדות מסכת נזיר ובוחן את הפנומן הנזירי ואת האתוס האנושי שהוא מציע

תורתו של לוינס 23: הנעורים של ישראל, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ו אדר ב' תשע"ט
לוינס ממשיך לעסוק במושג הנעורים דרך דמותו של הנזיר ומפתח את העוצמה הנעורית הטמונה בחוסר תשומת הלב העצמית, האנטי-נרקסיזם שהוא המפתח לנעורים "ישראליים"

תורתו של לוינס 24: "חוק שן תחת שן"

הרב יוסי גמליאל • ט' אייר תשע"ט
עסקנו במאמר מתוך "חירות קשה" שבו לוינס נדרש לשאלת טיבם של פסוקי עין תחת עין. הידרשותו של לוינס הינה חלק משאלה "מערבית" ארוכת שנים, החל מכתבי הנצרו...