הרב נעם סמט

טעם גן עדן

הרב נעם סמט • תשס"ז
החלוקה בין ראש השנה לאילנות לבין ראש השנה לנטיעה ולירקות מתבהרת דרך העיון בפרקי בריאת האדמה, נטיעת אילנות גן העדן וקללת הקוץ והדרדר.

בין שמחה להצהרה ובין מקדש לבית

הרב נעם סמט • תשס"ז
עיון בנושאים השונים העולים במהלך סוגיית 'מאי חנוכה' והשוואתם למצוות הדלקת הנר, מאירים באור חדש את הדיונים ההלכתיים העולים לדיון במהלך הסוגייה.

אור חדש

הרב נעם סמט • תשס"ז
עיון בנושאי מימרת רב הונא בסוף סוגיית 'מאי חנוכה' והשוואתם לשלבי הסוגיה, מבהירים את תפקידה כסיכום לסוגיה וכמחדדת את הפנים השונות של החג.

מאמר "דעת אלוקים" לדורנו

הרב נעם סמט • 

עיון במסכת סוכה: ראשו רובו ושולחנו

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור על סוגיית ראשו רובו ושולחנו בפרק הראשון של מסכת סוכה

עיון במסכת סוכה: ראשו רובו ושולחנו - בית שמאי ובית הלל

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור בסוגיית ראשו רובו ושולחנו בפרק הראשון במסכת סוכה

עיון במסכת סוכה 1: קבע וארעי

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור ראשון במסכת סוכה, על בית קבע ובית ארעי

עיון במסכת סוכה: תנאים

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור על המקורות התנאיים במסכת סוכה

עיון במסכת סוכה: מקראות

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה, על הסוכה בפסוקי התורה

עיון במסכת סנהדרין: קידוש ה' - אסיף

הרב נעם סמט • תשע"ד
מסכת סנהדרין - סוגיית קידוש השם - אסיף

עיון במסכת סנהדרין: רודף 2

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור שני על סוגיית רודף במסכת סנהדרין

עיון במסכת סנהדרין: רודף 2

הרב נעם סמט • תשע"ד
שיעור ראשון על סוגיית רודף במסכת סנהדרין