הרב נעם סמט

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור שישי-עיסוק בסוגיית אונס בגיטין

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור חמישי-עיסוק בסוגיית אונס בנישואין שיעור 2

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור רביעי-עיסוק בסוגיית אונס בנישואין שיעור 1

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור שלישי-עיסוק בסוגיית הפתיחה ובקביעת יום הנישואין

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור שני-פרק א במשנה

עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה
לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור ראשון-מקרא ומבוא

מנין בני ישראל

הרב נעם סמט • תשע"ג
למה התורה מתנגדת לספירה של בני ישראל? עיון בפרשת חטא המנין של דוד המלך, המקושרת עם המניין בפרשתנו, מעלה הבנה מחודשת ביחס לסוגייה. שיח לשבת כי תשא.

לנבא ולחלום

רב נעם סמט • 
הנבואה תלויה בתחושת חוסר נחת, ברגישות יתרה של הנביא לכאוס הבסיסי של המציאות. האם הנבואה היא פסימיזם? שיח לשבת פרשת שופטים.

כלי הדיוט

הרב נעם סמט • תשס"ח
דווקא תחושת הדלות אל מול האלוקי היא זו שמעוררת את אהבתו של הקב"ה לאהובו וגורמת לו לבחור בכלי הדיוט. ניסיון של האדם לעמוד בכליו ולשרת את הקב"ה אפשרי...

לכבוד ולתפארת

הרב נעם סמט • תשס"ח
ההקפדה על בגדי הכהונה היא למעשה תיקון הבגידה, העלאה של הכיסוי מן המקום הנמוך של הבושה והחטא אל המקום הגבוה של הזיווג והמפגש.שיח לשבת פרשת תצווה.

לקראת התוהו ובוהו של החורף

הרב נעם סמט • תשס"ז
כמה מילים על אופיה המיוחד של התקופה החשוכה והמופלאה הזו של החורף, ומתוך כך גם מבט נוסף על משמעותו של חג הסוכות.

הגדה של פסח - בין סיפור להלכה

הרב נעם סמט • תשס"ז
המחלוקת המשוקעת בהגדה של פסח בין ר' עקיבא לרבן גמליאל, האם לשייך את ליל הסדר למרחב הגאולה ההיסטורי או לעולמן של התורה והמצוות, שבה ומהדהדת גם בפרשנ...