הרב נעם סמט: עיון במסכת בבא קמא

בבא קמא 1: האיסור להזיק

הרב נעם סמט • א' בחשוון תשע"ט
שיעור פתיחה למסכת בבא קמא בעניין האיסור להזיק

הרב נעם סמט: בבא קמא 2, מהמקראות אל התנאים

הרב נעם סמט • ח בחשון תשע"ט
שיעור כללי במסכת בבא קמא, תנועה מן הפסוקים - פרשת משפטים, אל התנאים - המשנה ומדרשי ההלכה.

בבא קמא 3: שיעור על המשנה

הרב נעם סמט • יג חשון תשע"ט.
שיעור עיון שלישי במסכת בבא קמא במסגרת חבורת 'בתורתו יהגה', עיסוק במשנה.

הרב נעם סמט: בבא קמא 4, סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • ט"ו בחשוון תשע"ט
אחרי שעסקנו במקראות ובתנאים, נעבור כעת לסוגיית הפתיחה. שיעור ראשון בגמרא.

בבא קמא 5: רב ושמואל

הרב נעם סמט • כ' בחשוון תשע"ט
שיעור עיון בסוגיית הפתיחה במסכת, דף ג ע"א, מחלוקת רב ושמואל בעניין מבעה - אדם או שן.

הרב נעם סמט: בבא קמא 6, קרן

הרב נעם סמט • כ"ב בחשוון תשע"ט
שיעור כללי באבות נזיקין - קרן והגדרתה

בבא קמא 7: קרן וכוונה להזיק

הרב נעם סמט • כ"ז בחשוון תשע"ט
סקירה רוחבית של הופעותיה של הקרן והגדרותיה בסוגיות, ועל אופייה של הגדרת "כוונתה להזיק"

הרב נעם סמט: בבא קמא 8, שן ורגל

הרב נעם סמט • כ"ט בחשוון תשע"ט
תחילת העיסוק בתולדות השור - שן ורגל, מן המקורות והתנאים להופעותיהן בסוגיות. שיעור כללי.

בבא קמא 9: "לא הרי" - מימרות רבא

הרב נעם סמט • ד' בכסלו תשע"ט
עיסוק בביטוי "לא הרי..." המופיע במשנה, בעקבות אמרותיו של רבא בדף ה ע"ב, ובצל מחלוקת רב ושמואל, האם ניתן ללמוד את כל אבות הנזיקין מן הבור או מן השור.

הרב נעם סמט: בבא קמא 10, "הצד השווה שבהן"

הרב נעם סמט • ו' בכסלו תשע"ט
שיעור כללי בסוגיית "הצד השווה שבהן" בדף ו' ע"א, ובארבע מימרות האמוראים שמופיעות בה.

בבא קמא 11: "כולם משורו או מבורו למדנו"

הרב נעם סמט • י"א בכסלו תשע"ט
שיעור עיון באבות הנזיקין שור ובור, ומחלוקת רב ושמואל בנושא האפשרות ללימוד שאר אבות הנזיקין מאחד מהנ"ל

בבא קמא 12: מיטב - שיעור ראשון

הרב נעם סמט • י"ח בכסלו תשע"ט
דיון ראשוני בדין מיטב, מהמקראות ועד הסוגיה