הלכה

הלכה ומשמעות 1: השכמת הבוקר

הרב אבישי שרייבר • ד' באלול תשע"ה
הקדמה ופתיחה על דרך הלימוד של הלכה ומשמעות, ועיסוק בפתיחת השולחן ערוך על "התגברות כארי" בהשכמת הבוקר.

הלכה ומשמעות 4: אלוהי נשמה

הרב אבישי שרייבר • א חשוון תשע"ו
עיון בברכת אלוהי נשמה, בהיבטיה ההלכתיים, התוכניים והרוחניים.

הלכה ומשמעות: מצוות תפילין

הרב אבישי שרייבר • כ"ב חשוון תשע"ו
להישאר עם תפילין כל היום או רק בזמן התפילה? פתיחת פתח על היחס של זמן מצוות תפילין למשמעות המצווה, כקשר בין האדם לקב"ה.

הלכה ומשמעות: ברכות השחר

הרב אבישי שרייבר • כט' חשוון תשע"ו
דיבור על משמעותן של ברכות השחר, על המשמעות והייחוד של כול אחת ואחת בנפרד וגם על מקומן יחדיו.

האם מותר לקבל צדקה מגויים?

הרב אורי ליפשיץ • י"ז טבת תשע"ו
כחלק מרצף סוגיות הצדקה: לימוד ודיון בשאלה ההלכתית, המוסרית והאקטואלית, ובמקורות לאורך הדורות בנושא.

ההלכה החיה ומטא הלכה: הלכה מן השמיים חלק א

הרב אורי ליפשיץ • כ"ה אלול תשע"ו
חכמי זמננו וזיקתם לשמיים, בעיני מקובלים, פוסקים והוגים פוסטמודרניים.

כאבה של ההלכה

הרב יאיר דרייפוס והרב אחיה סנדובסקי • כז שבט תשע"ז
הרב דרייפוס משוחח עם הרב אחיה על הקשיים והחשיבות של שמירת ההלכה בימינו. מתוך יום עיון לציון מאה שנים ל'הלכה ואגדה' של ביאליק.

ההלכה החיה ומטא הלכה: ממונם של ישראל

הרב אורי ליפשיץ • אדר תשע"ז
מהו יחסה של ההלכה לכספו של היהודי? מתי ההלכה יקרה מכל ממון ומתי היא מתגמשת כדי למנוע הפסד גדול?

ההלכה החיה ומטא הלכה: עבירה לשמה

הרב אורי ליפשיץ • אייר תשע"ז
המשך הדיון על יחסה של ההלכה לממדים חוץ הלכתיים: על עבירה לשמה ויחסה להלכה הנורמטיבית.

הלכה חיה ומטא הלכה: העלמת עין

הרב אורי ליפשיץ • אייר תשע"ז
על יחסה של ההלכה לממדים חוץ הלכתיים: על האפשרות של העלמת ועל היחס לכללים.

עיון בספרות השו"ת: ר' משה פיינשטיין ושאלת העישון

הרב אורי ליפשיץ • יא חשוון תשע"ח
עיון בתשובות של ר' משה פיינשטיין בשאלה האם יש איסור בעישון סיגריות, על עישון ביום טוב ועל עישון מריחואנה.

עיון בספרות השו"ת: ר' משה פיינשטיין על עישון וסמים

הרב אורי ליפשיץ • כה חשוון תשע"ח
סיכום הדיון על יחסו של ר' משה פיינשטיין לעישון, עיון בתשובה שלו על עישון מריחואנה, ומחשבות על ארגז הכלים של הפוסק.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435