הלכה

עיון בספרות השו"ת: מנחת יצחק על מקום הדלקת נר חנוכה

הרב אורי ליפשיץ • י כסלו תשע"ח
דיון בשאלה למה ממשיכים להדליק נרות בתוך הבית למרות שחלפה הסכנה ודיון על שינויים בהלכה במהלך הזמן

עיון בספרות השו"ת: מנחת יצחק על הלל ביום הנצחון במלחמה

הרב אורי ליפשיץ • י"ז כסלו תשע"ח
המשך הדיון על שינויים בהלכה, הפעם מהזווית של חידוש אמירת הלל על נס המלחמה

עיון בספרות השו"ת: מעשה יהודית

הרב אורי ליפשיץ • כ"ב כסלו תשע"ח
דיון על מעשה יהודית ועל התיחסויות שונות לאמירות היסטוריות של חז"ל ודורות קודמים

עיון בספרות השו"ת: ההלכה מול מדע ומציאות א

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו טבת תשע"ח
עיון בתשובת האדמו"ר מצאנז לגבי קמיעות לרפואה וכניסה לדיון על יחס ההלכה אל המדע הנוכחי והמציאות

עיון בספרות השו"ת: ההלכה מול מדע ומציאות ב

הרב אורי ליפשיץ • כ"ב טבת תשע"ח
תשובה נוספת של הדברי יציב מצאנז, הפעם על שימוש במלח מעובד למליחת בשר והיחס הכללי לפערים בין דברי חז"ל למסקנות המדע

עיון בספרות השו"ת: הלכה מול מדע ומציאות ג

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט טבת תשע"ח
דעות שונות על השאלה המציאותית של בישול בכלי שני וסיכום הנושא הכללי

עיון בספרות השו"ת: הרב עובדיה על פדיון הבן

הרב אורי ליפשיץ • ז' שבט תשע"ח
קריאה בתשובת הרב עובדיה לאישה שהרתה והפילה לפני הנישואים ובעלה לא יודע על זה וכניסה לדיון על המוטיבציות של הפוסק ומטא-הלכה

עיון בספרות השו"ת: שו"ת הרמ"א סימן קכ"ה

הרב אורי ליפשיץ • י"ד שבט תשע"ח
עיון בתשובת הרמ"א על חתונה בליל שבת במקרה של צורך גדול ועוד קצת מקורות על מטא-הלכה

עיון בספרות השו"ת: הרב עוזיאל על בחירת נשים

הרב אורי ליפשיץ • כ"א שבט תשע"ח
היתר הרב עוזיאל להצבעת נשים ולבחירתן וסיום הדיון על מטא-הלכה

ליבא דהלכתא - שבת 1: מבוא לבישול

הרב אורי ליפשיץ • י' אלול תשע"ח
פתיחת תכנית ההלכה בישיבה. מה הוא בישול, מה הם גדריו ההלכתיים ומה הם הגדרים הבסיסיים של האיסור לבשל בשבת.

ליבא דהלכתא - שבת 2: בישול אחר בישול

הרב אורי ליפשיץ • י"ז אלול תשע"ח
בעקבות סימן שיח בטור ובשולחן ערוך, על דין בישול אחר בישול ביבש ובלח, מטא הלכה והמתח שבין הפוסק למנהג שבעולם ושבבית.

ליבא דהלכתא - שבת 3: כלי שני מבשל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד באלול תשע"ח
סיכום הדיון ההלכתי בנושא שאלת הבישול בכלי שני והדעות השונות. היחס בין המציאות הפיזית לפסיקה ההלכתית, האם ההלכה היא רציונלית?
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435