הרב אלחנן ניר: זוגיות ופנימיות התורה

זוגיות ופנימיות התורה 1 - פתיחה

הרב אלחנן ניר • ב אלול תשע"ו
שני משלים, פשיסחאי וברסלבי, מציגים שתי מגמות של לימוד. בעקבותיהם הצגנו את הדרך בה נלמד השנה.

זוגיות ופנימיות התורה 2 - לזאת יקרא אשה

הרב אלחנן ניר • ט אלול תשע"ו
לימוד על זכריות ונשיות, זיכרון ושכחה, על פי פירושים שונים לסיפור יצירת האדם ואשתו.

זוגיות ופנימיות התורה 3 - חווה הראשונה וחווה השניה

הרב אלחנן ניר • טז אלול תשע"ו
עיון במדרשים על שתי נשותיו של אדם הראשון, וביחסים המורכבים שבין איש לאשה.

זוגיות ופנימיות התורה 4: מפגש ראשון עם לילית

הרב אלחנן ניר • ח תשרי תשע"ו
עיון בפסוקים ובמדרשים על אשתו הראשונה של אדם הראשון, ועל זיקתה למערכת היחסים בין גברים לנשים.

זוגיות ופנימיות התורה 5: מפגש שני עם לילית

הרב אלחנן ניר • ו חשוון תשע"ו
עיון בדרשות מספר הזוהר על אשתו הראשונה של אדם הראשון. על הקשר בין שדים לגלות ולגאולה, לעיר ולמדבר.

זוגיות ופנימיות התורה 6: לילית, לילה ועיוורון

הרב אלחנן ניר • י"ג חשוון תשע"ו
שיעור שלישי ואחרון על דרשות הזוהר המתארות את אשתו הראשונה של אדם הראשון. על האיסור לישון בבית יחידי ועל פחדי הלילה והאפילה.

זוגיות ופנימיות התורה 7: שלמה ומלכת שבא

הרב אלחנן ניר • כ"א חשוון תשע"ו
ביקורה הדיפלומטי של מלכת שבא בארמון המלך שלמה היה יותר מביקור פשוט. עיון קצר בתהומות שהיא הביאה איתה ובניסיון התיקון שנעשה שם, לאור דברי המפרשים וה...

זוגיות ופנימיות התורה 8: יעקב ועשיו

הרב אלחנן ניר • כ"ז חשוון תשע"ו
התבוננות בדמויותיהם של יעקב ועשיו, כפתיחה ללימוד על רחל ולאה. עיון בפסוקים, במדרשים ובקבלה על הזיקות בין שיער, שדה ובכורה.

זוגיות ופנימיות התורה 9: יעקב ועשיו - סיכום

הרב אלחנן ניר • ד כסלו תשע"ו
המשך הלימוד על דמויותיהם של יעקב ועשיו: עיון בדברי הרמב"ן, המהר"ל והאר"י.

זוגיות ופנימיות התורה שיעור 10: עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא

הרב אלחנן ניר • י"ב כסלו תשע"ו
עיון בדמויותיהן של רחל ולאה בפסוקי התורה, במדרשי חז"ל ובתורות של אדמו"ר הזקן.

זוגיות ופנימיות התורה 11: מבוא לכתבי האר"י

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ו
העולם היהודי כולו רודף אחרי ספר אחד! מבוא היסטורי וביבליוגרפי לדמותו וכתביו של האר"י הקדוש, לקראת פתיחת העיסוק המרובה בדבריו בנושא 'רחל ולאה'.

זוגיות ופנימיות התורה 12: צלילה לשפת האר"י הקדוש

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ו
"אם 90% נשמע לכם סינית - סימן שהתחלנו"

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435