הרב אלחנן ניר: זוגיות ופנימיות התורה

זוגיות ופנימיות התורה 13: רחל ולאה, חווה ולילית

הרב אלחנן ניר • כג טבת תשע"ו
עיון בכתבי האר"י, בעקבות היחס בין נשותיו של יעקב לנשותיו של אדם הראשון.

זוגיות ופנימיות התורה 14: זעיר אנפין

הרב אלחנן ניר • ח' שבט תשע"ו
בשיעור עסקנו בשבירת הכלים בעולם הנקודים, משמעות עולם התיקון, מקום פרצוף הז"א ביחס לפרצוף הנוקבא והארות הצל"ם

זוגיות ופנימיות התורה 15: רחל ולאה בגאולת ישראל

הרב אלחנן ניר • טו' שבט
רחל ולאה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד מייצגים שתי גאולות שונות במהלך גאולתם של ישראל. עיון בכתבי ובמכתבי הרמח"ל ויציאה מהם אל חתירתו של הראי"ה קוק ל...

זוגיות ופנימיות התורה 16: פנים דפנים ופנים דאחור

הרב אלחנן ניר • ו' אדר א' תשע"ו
לימוד על ריבוי הפנים שבמערכות היחסים ע"פ כתבי האר"י, דיבור על המתח במעבר בין עולם "לאתי" לעולם "רחלי".

זוגיות ופנימיות התורה 17: חיבור בין לאה ורחל

הרב אלחנן ניר • יג' אדר א תשע"ו
דיבור על היחסים בין לאה ורחל בתפארת ובקדושה, דיבור על התנועה שהאר"י מייצר כלפי השליש של התפארת.

זוגיות ופנימיות בתורה 18: סכנת השקיעה בעולם הרחלי

הרב אלחנן ניר • כ' אדר א' תשע"ו
דיבור על העולם הרחלי, על ההשקעה בהווה, ועל הסכנות בנתינת עודפות יתר וההסחפות בגילויי המציאות.

זוגיות ופנימיות התורה 19: ריבוי לאה ותמנע

הרב אלחנן ניר • כז' אדר א' תשע"ו
עיסוק בעולם ה'לאתי', דיבורים על תמנע, על האישה הכושית של משה.

זוגיות ופנימיות התורה 20: חטא העץ וחטא העגל

הרב אלחנן ניר • ד' אדר ב' תשע"ו
הסתכלות על חטא אדם הראשון וחטא העגל מנקודת החילוק בין העולם ה'רחלי' לעולם ה'לאתי'.

פנימיות התורה: על פורים

הרב אלחנן ניר • יא אדר ב' תשע"ו
שיעור שלא על הסדר. על חג הפורים, על היין והשכרות, על היכולת לחיות במרחב בלי כלים.

זוגיות ופנימיות התורה 21: על השוויון

הרב אלחנן ניר • יח' אדר ב תשע"ו
עיסוק קצר בשיוויון ובפמיניזם, דיבור במעשה מיעוט הלבנה ופרשניותיו לפי רב נתן והרב קוק. קישור לחיבורו של ג'ון מיל "שעבוד האישה".

זוגיות ופנימיות התורה 23: התפתחות הפרצופים

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ו
השיעור עוסק בהתפתחות פרצופי לאה ורחל, היחסים ביניהן כביטוי ליחסים בין הבינה למלכות ומשמעות היות רחל פרצוף שורשי לעומת היותה של לאה פרצוף משני.

זוגיות ופנימיות התורה 24: תיקון חצות

הרב אלחנן ניר • כב' אייר תשע"ו
פתיחת השיעור עוסקת במקורות ההלכתיים לתיקון ולבכי על החורבן בלילה. בהמשכו, עיסוק במשמעות התיקון לפי האר"י בשער הכוונות.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435