הרב אלחנן ניר: זוגיות ופנימיות התורה

זוגיות ופנימיות התורה 25: גלות התורה

הרב אלחנן ניר • ז' סיוון תשע"ו
הקשר בין חורבן הבית לשריפת התורה: עיון בדברי האר"י, ר' נתן מנמירוב והראי"ה קוק באורות המלחמה והתבוננות בנוסח התיקון.

זוגיות ופנימיות התורה 26: האישה הכושית והמרגלים

הרב אלחנן ניר • יד' סיוון תשע"ו
דברי מרים ואהרן על משה בשל פרישתו מאשתו – עיון בפשטי במדבר יב ובגמרא יבמות סב, וכן בתורות החסידיות של השפת אמת והשם משמואל המבארים את אופי מסירות ה...

זוגיות ופנימיות התורה 27: היהודי נכנס אל החיים

הרב אלחנן ניר • כא' סיוון תשע"ו
קדושה מתוך האדם: מסע בכתבי הראי"ה ביחס לתודעה דתית שאלוקים לא במרכזה, אלא החיים עצמם והערכים הנובעים מהם.

זוגיות ופנימיות התורה 28: המשיחים במקרא

הרב אלחנן ניר • כח' סיוון תשע"ו
ארבעה מודלים ליחסים העולים מן הפסוקים בין מב"י למב"ד, דברי הגמרא בסוכה נב על ההספד הנישא על מב"י ודברי המדרשים על כך.

זוגיות ופנימיות התורה 29: משיחים בתפיסת האר"י ורח"ו

הרב אלחנן ניר • ה' תמוז תשע"ו
התפתחות מותו של מב"י בתורת האר"י, תלמידו – מהרח"ו והשל"ה והיחשפות לכך שעיקר המשיחיות מוטל דווקא על כתפיו של מב"י, כולל בניית המקדש.

זוגיות ופנימיות התורה 30: תיקון החיצוניות והפנימיות

הרב אלחנן ניר • יב' תמוז תשע"ו
עיון בכתבי הרמח"ל ויחסו למשיחים כביטוי למרחב החיצוניות והפנימיות. נתינת הדגש על החיצוני כדורש תיקון. התמקדות בחלוקת הרמחל בין התהליך המשיחי לאדם המ...

זוגיות ופנימיות התורה 22: על השיוויון בהאר"י ובשל"ה

הרב אלחנן ניר • כה' אדר ב תשע"ו
עיון בזוהר על הפער שנוצר עם החטא בין קול לדיבור, וכן תיקו"ז משמעות קול באשה ועיתוי שיבת הקול אליה. על גבי התיקו"ז - החידוש אותו מחדש האר"י, ובעקבות...

זוגיות ופנימיות התורה 31: תורת ההתפתחות

הרב אלחנן ניר • אב תשע"ו
עיון במושג ההתפתחות בחכמת הקודש בתורת הראי"ה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435