אלול והימים הנוראים

לא-לוהים דומי נפשי

אורי דוד שוק • תשע"א
הפער בין הרצוי למצוי מכוסה במילים רבות. רבות מידי. על כמיהה ליום דומיה שיפתח את שערי הלב. ליום הכיפורים.

שיחה לעת נעילת שער

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה בערוב יום הכיפורים תשע"א, לפני תפילת נעילה.

שיחה לכניסת יום הכיפורים (תשע"א)

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה עם פתיחת יום הכיפורים.

עונשו של חוטא

צבי ויינגרטן • תשס"ט
ארבעה מבטים על מדרש אחד בו נשאלים ארבעה גורמים על עונשו של החוטא. שיח לשבת שובה.

טהרה, ייחוד ואימה ביום הכיפורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
על אימת הימים הנוראים ומקומן של ההארה, החמלה והאנושיות שמתגלות בדין.

ראש השנה – התגלות וצמצום

אריק שיפמן • תשס"ט
הדין של ראש השנה מביא איתו שני פנים, פנים של ריחוק ופנים של קירבה. בחינה של פנים אלו ושילובם יחד.

רחמים וחיים לוגמים יחד במבט לאה תה רגיל גדוש סוכר

אריאל סרי-לוי • תשס"ח
על שתי גרסאות בנוסח הסליחות הספרדי. מה אנחנו מבקשים באשמורת הבוקר של חודש אלול, ובאילו פנים אנו באים לסליחות?

תשובה וסוכות

נריה סופר • תשס"ח
חגי תשרי נעים לכאורה בשני צירים שאינם קשורים - ציר החזרה בתשובה, וציר הרגלים. חז"ל דורשים והופכים אותם לחטיבה אחת באמצעות מבט אחר על החזרה בתשובה ש...

אין הדבר תלוי

אור יחזקאל הירש • תשס"ח
ניתוח מעמיק, מחודש ומחדש במדרש המספר את סיפורו של ר' אלעזר בן דורדיא, מגלה תובנות חדשות בסמליותו של הסיפור וברלוונטיות שלו לתהליך החזרה בתשובה האיש...

יום הכיפורים - עבודה מעשית וירידת השכינה

איתי בשן • תשס"ח
ננסה לאבחן שני כיוונים המופיעים ביחס ליום הכיפורים, בעקבות מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בגמרא -מחד, צד העבודה, התפילה, הכפרה ע"י מעשינו; ומאידך, צד הש...

לשמוע קול שופר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
האם הלימוד ישנה את ראש השנה שלי? ואם כן – מהו היחס בין הלימוד לבין מה שיקרה בפועל ממש, בעולם המעשי של המלכות? שיעור פתיחה לזמן אלול תשס"ח.

תלת ממד של יחסים - חלק א'

הרב אלחנן ניר • תשס"ח
אפשר לראות את הימים הרוחשים של חגי תשרי כקונפליקט בין התכווצות ושחרור; תנועה כלפי פְּנים, מול הרפיה ויציאה אל החוץ. חלק א': מראש השנה ליום הכיפורים.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435