אלול והימים הנוראים

לא-לוהים דומי נפשי

אורי דוד שוק • תשע"א
הפער בין הרצוי למצוי מכוסה במילים רבות. רבות מידי. על כמיהה ליום דומיה שיפתח את שערי הלב. ליום הכיפורים.

שיחה לעת נעילת שער

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה בערוב יום הכיפורים תשע"א, לפני תפילת נעילה.

שיחה לכניסת יום הכיפורים (תשע"א)

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה עם פתיחת יום הכיפורים.

רחמים וחיים לוגמים יחד במבט לאה תה רגיל גדוש סוכר

אריאל סרי-לוי • תשס"ח
על שתי גרסאות בנוסח הסליחות הספרדי. מה אנחנו מבקשים באשמורת הבוקר של חודש אלול, ובאילו פנים אנו באים לסליחות?

עונשו של חוטא

צבי ויינגרטן • תשס"ט
ארבעה מבטים על מדרש אחד בו נשאלים ארבעה גורמים על עונשו של החוטא. שיח לשבת שובה.

טהרה, ייחוד ואימה ביום הכיפורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
על אימת הימים הנוראים ומקומן של ההארה, החמלה והאנושיות שמתגלות בדין.

ראש השנה – התגלות וצמצום

אריק שיפמן • תשס"ט
הדין של ראש השנה מביא איתו שני פנים, פנים של ריחוק ופנים של קירבה. בחינה של פנים אלו ושילובם יחד.

תשובה וסוכות

נריה סופר • תשס"ח
חגי תשרי נעים לכאורה בשני צירים שאינם קשורים - ציר החזרה בתשובה, וציר הרגלים. חז"ל דורשים והופכים אותם לחטיבה אחת באמצעות מבט אחר על החזרה בתשובה ש...

אין הדבר תלוי

אור יחזקאל הירש • תשס"ח
ניתוח מעמיק, מחודש ומחדש במדרש המספר את סיפורו של ר' אלעזר בן דורדיא, מגלה תובנות חדשות בסמליותו של הסיפור וברלוונטיות שלו לתהליך החזרה בתשובה האיש...

יום הכיפורים - עבודה מעשית וירידת השכינה

איתי בשן • תשס"ח
ננסה לאבחן שני כיוונים המופיעים ביחס ליום הכיפורים, בעקבות מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בגמרא -מחד, צד העבודה, התפילה, הכפרה ע"י מעשינו; ומאידך, צד הש...

לשמוע קול שופר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
האם הלימוד ישנה את ראש השנה שלי? ואם כן – מהו היחס בין הלימוד לבין מה שיקרה בפועל ממש, בעולם המעשי של המלכות? שיעור פתיחה לזמן אלול תשס"ח.

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
השוואה בין תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, לבין תשובתו של ר' אלעזר בן דורדיא. שכתוב של שיעור שהועבר בישיבה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435