אלול והימים הנוראים

לא-לוהים דומי נפשי

אורי דוד שוק • תשע"א
הפער בין הרצוי למצוי מכוסה במילים רבות. רבות מידי. על כמיהה ליום דומיה שיפתח את שערי הלב. ליום הכיפורים.

שיחה לעת נעילת שער

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה בערוב יום הכיפורים תשע"א, לפני תפילת נעילה.

שיחה לכניסת יום הכיפורים (תשע"א)

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיחת הרב יאיר דרייפוס, ראש הישיבה, שניתנה עם פתיחת יום הכיפורים.

טהרה, ייחוד ואימה ביום הכיפורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט
על אימת הימים הנוראים ומקומן של ההארה, החמלה והאנושיות שמתגלות בדין.

ראש השנה – התגלות וצמצום

אריק שיפמן • תשס"ט
הדין של ראש השנה מביא איתו שני פנים, פנים של ריחוק ופנים של קירבה. בחינה של פנים אלו ושילובם יחד.

רחמים וחיים לוגמים יחד במבט לאה תה רגיל גדוש סוכר

אריאל סרי-לוי • תשס"ח
על שתי גרסאות בנוסח הסליחות הספרדי. מה אנחנו מבקשים באשמורת הבוקר של חודש אלול, ובאילו פנים אנו באים לסליחות?

עונשו של חוטא

צבי ויינגרטן • תשס"ט
ארבעה מבטים על מדרש אחד בו נשאלים ארבעה גורמים על עונשו של החוטא. שיח לשבת שובה.

תשובה וסוכות

נריה סופר • תשס"ח
חגי תשרי נעים לכאורה בשני צירים שאינם קשורים - ציר החזרה בתשובה, וציר הרגלים. חז"ל דורשים והופכים אותם לחטיבה אחת באמצעות מבט אחר על החזרה בתשובה ש...

אין הדבר תלוי

אור יחזקאל הירש • תשס"ח
ניתוח מעמיק, מחודש ומחדש במדרש המספר את סיפורו של ר' אלעזר בן דורדיא, מגלה תובנות חדשות בסמליותו של הסיפור וברלוונטיות שלו לתהליך החזרה בתשובה האיש...

יום הכיפורים - עבודה מעשית וירידת השכינה

איתי בשן • תשס"ח
ננסה לאבחן שני כיוונים המופיעים ביחס ליום הכיפורים, בעקבות מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בגמרא -מחד, צד העבודה, התפילה, הכפרה ע"י מעשינו; ומאידך, צד הש...

לשמוע קול שופר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
האם הלימוד ישנה את ראש השנה שלי? ואם כן – מהו היחס בין הלימוד לבין מה שיקרה בפועל ממש, בעולם המעשי של המלכות? שיעור פתיחה לזמן אלול תשס"ח.

הזהיר במצוות ציצית - תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד
השוואה בין תשובתו של ה'אנטי-גיבור', כפי שהיא מוצגת בסיפור 'הזהיר במצוות ציצית' בספרי, לבין תשובתו של ר' אלעזר בן דורדיא. שכתוב של שיעור שהועבר בישיבה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435