פסח

הרשע

אור יחזקאל הירש • תשע"ד
קריאה פוסט מודרנית חתרנית בשאלת הבן הרשע

חירות מסוג שונה

יעקב יוסף אשבל • תשע"א
הנקיונות שמלווים אותנו לפסח על התסכולים והעצבנות שבהם מנוגדים לריח החדש שהיה עולה באוויר האביב של ילדותנו. מבט אחר על הנוירוזיות של פסח.

הרשע

אור יחזקאל הירש • תשס"ט
קריאה פוסט מודרנית חתרנית בשאלת הבן הרשע

התחדשות התודעה בפסח

נתנאל יחיאלי • תשס"ח
שינוי התודעה החיצוני קורה ממילא בפסח. בשביל לראות לחם סתמי ורגיל כאויב שצריך להשבית, לבער, לבטל ולשרוף דרוש ניד די משמעותי בתודעה. נותר לנו העולם ה...

(לא) מאמין, ונגאל

צבי ויינגרטן • תשס"ח
חוסר ביטחון בישועת ה' מתגלה לעיתים אפילו אצל צדיקי עולם, כאברהם אבינו ויוסף הצדיק, וכרוך דרך קבע בעונש. בקריעת ים סוף עומד עם ישראל ומפגין חוסר ביט...

שביעי של פסח - חזרה לאהבה

הרב צבי לשם • תשס"ח
אם חג ראשון של פסח, זמן יציאת מצרים, משול לתחילת זיווגם של ישראל וקודשא בריך הוא, שביעי של פסח מסמל 'זיווג שני', תקווה של שיבה למצב הקדום של אור הג...

מה הוא אומר

אור יחזקאל הירש • תשס"ו
עיון בשאלת הבן החכם ובתובנותיו של הנסיך הקטן. התפרסם ב'קונטרס' סיון תשס"ו

ארבע לשונות של גאולה – לזכור, להאמין, לממש, להיגאל

צבי ויינגרטן • תשס"ח
מחלוקת ר' אלעזר בן עזריה וחכמים לגבי זמן איזכור יציאת מצרים, אימן של כל הגאולות, טעונה במשמעות סמלית הקושרת את היום והלילה למושגי הצרה והגאולה.

לפני הספירה

איתן אברמוביץ • תשס"ז
מהי הדרך לדביקות - התבוננות, מודעות עצמית והסקת מסקנות; או התמזגות, היסחפות וחוויה?לרגל ימי הספירה, ימי עבודה והתכוננות לחג השבועות, נצא למסע בעקבו...

פסח, מן וספירת העומר

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ז
הדמיון בין פרשת פסח מצרים לפרשת המן מוביל להקבלתה של ספירת העומר - התקופה שבין יציאת מצרים למתן תורה - לשלב הינקות בחייו של העם הנולד, תקופת ההליכה...

ההגדה כסיפור מכונן

הרב שג"ר • תשס"ז
סיפור ההגדה הוא הנרטיב המכונן של עם ישראל. איזו היסטוריה מסופרת בהגדה של פסח? איזו תודעת גאולה מבקשת ההגדה לעצב?

על שמור ועל זכור, בדיבור אחד

איתן אברמוביץ • 
דרוש לשבת הגדול, המתחיל מחריגה לשונית ומתגלגל דרך זהויות מורכבות ומתפרקות עד לסגירת מעגל היסטורית מפתיעה.שיח לשבת הגדול (פרשת צו)
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435