הרב יוסי גמליאל: תורתו של לוינס

תורתו של לוינס 1: משמעות העשיה הדתית

הרב יוסי גמליאל • י' באלול תשע"ח
מפגש עם דמותו של עמנואל לוינס, עם מקומו ביחס לבית המדרש ועם מאמר מוקדם שלו. גישתו הבסיסית של לוינס להלכה, ומקומה כאירוע פנומנולוגי.

תורתו של לוינס 2: בין אדם למקום-לחברו - שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ד באלול תשע"ח
הקדמה לקריאות התלמודיות ולאופן המבט של לוינס על הגמרא. עיון בקריאה 'אל עבר הזולת'. מובן הכפרה במבטו של לוינס: בין אשמות פרטניות לקיומיות.

תורתו של לוינס 3: פיתוי הפיתוי

הרב יוסי גמליאל • י"ד בחשוון תשע"ט
הקריאה התלמודית השנייה של לוינס פותחת בביקורת חריפה על התרבות המערבית ועל העדפת הפיתוי על פני הדבר עצמו. מול הפיתוי יעמיד לוינס את מתן התורה

תורתו של לוינס 4: פיתוי הפיתוי - שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"א בחשוון תשע"ט
לוינס מציע סדר אחר בין ההכרה והידיעה לבין האמון והכפיפות לנוכחות של האחר - הקב"ה.

תורתו של לוינס 5: פיתוי הפיתוי - שיעור שלישי

הרב יוסי גמליאל • כ"ח בחשוון תשע"ט
השיעור עוסק בהרחבת המבט על פירושו של לוינס ל"נעשה ונשמע" נוכח תורותיו הפילוסופיות העוסקות בפנים של האחר ובאחריות שהן מייצרות בעצם קיומן

תורתו של לוינס 6: ותיק כמו העולם - שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ה' בכסלו תשע"ט
לוינס לומד את הסוגיה בסנהדרין לז, א על מבנה הסנהדרין, ומשתאה מהפסוקים משיר השירים המשמשים כמקור בסוגיה. מתוך דיון זה הוא נפתח לשאלה על יחסי היהודי ...

תורתו של לוינס 7: ותיק כמו העולם - שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ב כסלו תשע"ט
השיעור ממשיך לעסוק בקריאה "ותיק כמו העולם".

תורתו של לוינס 8: הבהיר והאפל - לוינס על חנוכה

הרב יוסי גמליאל • כ"א בכסלו תשע"ט
לוינס מתבונן בנרות חנוכה ובגמרא המפורסמת במס' שבת - "מאי חנוכה", ומצביע על ביקורת הכוח והמלחמה, ועל האופק הפלאי שמציעים הנר והשמן למלחמת החשמונאים ...

תורתו של לוינס 9: נזקי האש - שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • י' טבת תשע"ט
לוינס לומד וקורא את הסוגיא העוסקת באחריות על נזקי האש בבבא קמא. את האש וההרס שלה קורא לוינס כמסמנת אל המלחמה ואל הרעות והפגעים של החברה האנושית, וק...

תורתו של לוינס 10: נזקי האש - שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • י"ז טבת תשע"ט
לוינס מתגלגל מן האש-המלחמה אל חויית הסבל נוכל מגפה, אלימות ופגעים. בשיעור נידונו עמדות דתיות שונות כלפי האלימות

תורתו של לוינס 11: "היידגר, גאגרין ואנחנו" - טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ד טבת תשע"ט
עסקנו במסה קצרה של לוינס בה הוא מהלל את הטכנולוגיה ותוקף את התפיסות הרומנטיות המנסות לקשור את האנושי לאדם ולטבע. הוא רואה את ציווי התורה על הכרתת ה...

תורתו של לוינס 12: "ארץ מובטחת או מותרת" - טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • ב' שבט תשע"ט
השיעור עוסק בקריאתו של לוינס את מדרש הבבלי בסוטה על המרגלים וחטאם. לוינס מגלה אמפתיה והבנה לחרדות המרגלים וממלל דרך הסוגיא את המשמעות המודרנית שלהם...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435